21.01.2021 Ostatnia aktualizacja 16:04, 20.01.2021

RELACJA: Sesja Rady Miasta 13.03.2008

Autor:
Monter
Opublikowano: 15 Mar 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W dniu 13.03.2008 roku o  godz. 9.00 rozpoczęła się XXI Sesja Rady Miasta. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak otworzył Sesję witając Prezydenta oraz jego zastępców, radnych a także zaproszonych gości oraz mieszkańców. Na Sekretarza obrad wyznaczył radnego Wojciecha Urbaczkę.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Na sesji w momencie otwarcia obecnych było 19 radnych, co stanowi kworum zdolne do podejmowania prawomocnych decyzji. Przed przyjęciem porządku obrad Prezydent Roman Wojcieszek zgłosił wniosek o uwzględnienie w porządku obrad uchwały w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MCSiR w Skarżysku-Kam. Ponadto radna Halina Karpińska wniosła wniosek o zmianę porządku obrad. Zaproponowała by pkt.6 zamienić kolejnością z pkt.5. Oba wnioski zostały przyjęte przez radnych, pierwszy jednogłośnie, drugi 9 głosami za, a 8 głosami przeciw.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 31.01.2008.

Protokół znajdował się do wglądu w Biurze Samorządowym, został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności w okresie między sesjami.

Sprawozdanie przedstawił Prezydent Miasta Roman Wojcieszek.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

Spośród radnych głos zabrała Halina Karpińska, a odpowiedział jej Jan Maćkowiak:


oraz Bogusław Ciok:

Głos zabrali również mieszkańcy miasta:

Zenon Chaba:


oraz Edward Jaworski. O pozostanie do końca sesji na sali wszystkich tych, którzy zadawali pytania, zaapelował Prezydent Miasta.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Nr XX/2/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata2007-2011.
Projekt został uchwalony :10 głosami za, 8 radnych wstrzymało się:
2) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok: 18 za, 1 wstrzymał się
3) zabezpieczenia środków na dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w latach 2009-2011: 16 za, 3 radnych wstrzymało się
4) ustalenia opłat za usługi cmentarne świadczone przez MUK sp. z o.o w Skarżysku Kamiennej
Dzięki uwagom radnych w projekcie uchwały Prezydent w drodze autopoprawki wykreślił jeden punkt oraz zmienił brzmienie drugiego. Chodziło tu głównie o opłatę, która spowodowałaby znaczny wzrost cen, a która nie jest stosowana w sąsiednich miastach. Na wniosek radnych Prezydent zdecydował się wykreślić ten punkt z projektu uchwały.
Projekt w tym kształcie został przyjęty: 13 głosami za, 3 przeciw, 3 radnych wstrzymało się.
5) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej: 19 za
6) przyjęcia miejskiego programu ochrony i promocji zdrowia „Zdrowe Miasto Skarżysko-Kamienna 2008-2010": 19 za
7) wysokości składki rocznej na obsługę konsorcjum „Świętokrzyskie Inkubatory Innowacji i Przedsiębiorczości": 19 za
8) zbycia w drodze przetargu działki gruntu niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Armii Krajowej: 19 za
9) zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Orlej: 19 za
10) zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej na osiedlu „Piękna - Bobowskich": 19 za
11) nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna gruntów w poczet gminnego zasobu nieruchomości: 20 za
12) sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów:20 za
13) ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej: 20 za
14) ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej: 20 za
15) wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych m. Skarżyska-Kamienna: 20 za
16) określenia formy pokrywania kosztów indywidualnego dowozu uczniów niepełnosprawnych w ramach realizacji obowiązku szkolnego: 20 za
17) określenia źródeł dochodów własnych w jednostkach budżetowych oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja): 20 za
18) ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna: 20 za
19) uchwalenia Statutu Osiedla - jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej:  20 za
20) określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MCSiR w Skarżysku- Kam:   18 za, 2 wstrzymało się.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Na zadane pytanie odpowiedział Prezydent Roman Wojcieszek.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Opracował: Konrad Kronig
Audio: MonterKomentarze

0bzyk2008-03-21 21:16#13
A może tak sokoły z Suchedniowa zaprosić polatają nad miastem i wrony do lasu sobie poleca bez zabijania
Cytuj
0bzyk2008-03-21 21:04#12
Można powiedzieć że Radni nie muszą zapraszać gości bo i po co gdy goście to tylko niema widownia po co zachodzić na chleb trzeba zapracować. Ale jeżeli już nas zapraszają to może tak wysłuchają nas w sprawach o których będą stanowic w głosowaniu ale nie po głosowaniu czyli na koniec sesji a na początku gdy jest jeszcze czas na zastanowienie.
Ostatnia sesja była przykładem szacunku Radnych do gości bo i owszem pytania można było zadawać ale na odpowiedź kilka godzin trzeba czekać Radni mają diety Zarząd Miasta pensje a goście pracę muszą wykonywać więc jak mają odpowiedź otrzymać chyba na piśmie.
Cytuj
0zetka2008-03-17 18:05#11
Mateo pisze: ...Wkrótce postaram się zamieścić obszerniejsze informacje dot.tych metod,oczywiście jeśli ktoś będzie tym zainteresowany...
Zapraszam Cię do UM po uzgodnieniu telefonicznym: 0-412520102
Cytuj
0mateo2008-03-17 15:17#10
Wracam do ptaków i tak:
1.Ptaki (nadmierna ich ilość) w mieście nie przebywają dlatego,że mają możliwość zakładania gniazd na drzewach,tylko dlatego,że mają tu obfitą bazę żerową.Krótko mówiąc:w mieście jest na tyle brudno,że bez problemu duża populacja ptaków może się tu wyżywić i wyprowadzać regularnie lęgi.
2.Drzewa nie zostały poddane zabiegom pielęgnacyjnym(redukcja koron) po to,żeby pozbyć się ptaków.
3.Istnieją i są w kraju stosowane metody regulacji liczebności populacji zsynantropizowanych,które są całkowicie nieuciążliwe dla ludzi(żadnych petard itp.)a jednocześnie są na tyle skuteczne,że pozwalają problem rozwiązać.
4.Wkrótce postaram się zamieścić obszerniejsze informacje dot.tych metod,oczywiście jeśli ktoś będzie tym zainteresowany...
Cytuj
0wikary2008-03-17 14:38#9
:
Faktem jest, że Pan Prezydent ma absolutną dowolność dobrania sobie skladu takiej i rady i nie kwestionowaną sprawą jest również fakt, że rada działa społecznie. Ale po co taka zabawa skoro nic z niej dla lokalnej społeczności nie wynika?


Rzadko się zgadzam z duo_sie - ale patrząc na skład rad (szczególnie r.kultury) nie wróżę realizacji jakiegoś pozytywnego scenariusza.

Dziwię się, że w radzie jest prez. Małkus. Pytanie - po co za-ca prez. w ciale doradczym prezydenta (przecież jako odpowiedzialny za oświatę i kulturę doradza w tym zakresie prezydentowi 'z urzędu' - mało tego w imieniu prezydenta nimi zarządza). Konia z rzędem temu, kto pojmie o co w tym wszystkim chodzi.

W świetle zapowiedzi miało to być ciało zewnętrzne - w żaden sposób nie związane ze składem samorządu. Tylko takie ciało doradcze - recenzujące i wskazujące możliwości i błędy w działaniach samorządu w tej sferze wg. mnie ma sens.

Trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent Małkus jako przew. rady 'wyszedł ze swojego urzędu za-cy prezydenta ' i zgłaszał zastrzeżenia... do np. podległych mu jednostek klutury.

Jest Wielki Tydzień i potrafię to teraz jeszcze zrozumieć - zadana pokuta itp... ale później?
Cytuj
0duo_sie2008-03-17 13:49#8
Kawki i wrony wybrane przez Radną Karpińską na temat do interpelacji wzruszyły wielu, nie wielu natomiast zauważyło, że Radna podjęła też inny temat - składu rad powołanych niedawno przez Prezydenta i regulacji ich funkcjonowania. Faktem jest, że Pan Prezydent ma absolutną dowolność dobrania sobie skladu takiej i rady i nie kwestionowaną sprawą jest również fakt, że rada działa społecznie. Ale po co taka zabawa skoro nic z niej dla lokalnej społeczności nie wynika?
Cytuj
0Kryniu2008-03-17 13:01#7
Szanowna Pani,

A gdzie ja napisałem, że popieram zabijanie tych biednych zwierząt? Powiedziałem jedynie, że problem istnieje i ze należałoby pomyśleć nad tym co z nim zrobic.
Cytuj
0magda2008-03-17 12:26#6
Mam nadzieję Kryniu, że dla Pana nie jest większą przyjemnością zabijanie kawek i niszczenie ich gniazd???

Jeśli dla Pana:
zabijanie kawek = czysty samochód
TO DLA MNIE JEST TO BARDZO SMUTNE!!!:sad:((


I ja niestety nie rozumiem takiego postępowania.
Cytuj
0Kryniu2008-03-17 09:29#5
Myć samochód codziennie to średnia przyjemność. Rozumiem mieszkańców Milicy, którzy są niezadowoleni.
Cytuj
0magda2008-03-17 00:05#4
Sposób jest, Kryniu.

Może Pan zaproponować radnym projekt uchwały, aby wszystkim kawkom w Skarżysku podwiązać woreczki pod otwory kloaczne (odpowiednik odbytowych u ssaków).

Gdybyście jednak nie byli w stanie tego wprowadzić w życie, jest inne rozwiązanie. Bardzo proste (ja je stosuję i działa).

MYĆ SAMOCHÓD!!!

I bez konsultacji z Maslikiem zapewniam, że jest to zgodne z prawem.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Pożałują głupoty !

Opublikowano: 20.01.2021 16:37

Komentarzy: 1

Nie mieli paliwa, spuścili z koparki

Opublikowano: 20.01.2021 10:32

Komentarzy: 0

Promil w organizmie, ucieczka i złamana noga…

Opublikowano: 19.01.2021 14:46

Komentarzy: 0

Driftował przed marketem. Odpocznie od kierow…

Opublikowano: 19.01.2021 10:44

Komentarzy: 7

Rabował w drogeriach

Opublikowano: 18.01.2021 12:36

Komentarzy: 0

Al. Tysiąclecia do przebudowy za środki z FIL…

Opublikowano: 17.01.2021 08:37

Komentarzy: 13

Gratulacje dla Krzysztofa Ratajskiego

Opublikowano: 16.01.2021 19:29

Komentarzy: 4

XXII Zimowa Akademia Karate zakończona

Opublikowano: 15.01.2021 21:30

Komentarzy: 0

Rodziła bliźniaki, do szpitala pojechała radi…

Opublikowano: 15.01.2021 09:50

Komentarzy: 6

Przygotowania do termomodernizacji czterech b…

Opublikowano: 15.01.2021 09:03

Komentarzy: 5

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne