Autor:
wikary
Opublikowano: 17 Mar 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 21 stycznia 2007 roku. Jednocześnie dobiegają końca prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do wdrożenia Programu i przeprowadzenia audytu zgodności systemu zarządzania i kontroli RPOWŚ oraz prowadzane są działania związane z rozpoczęciem naborów wniosków w ramach poszczególnych działań Programu.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPOWŚ w dniu 12 marca br. uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przyjęła harmonogram konkursów na 2008 rok.Terminy konkursów działań objętych pomocą publiczną mogą ulec zmianie w przypadku braku zatwierdzenia stosownych rozporządzeń.

Harmonogram konkursów RPO 2008

Od 01 kwietnia rusza więc wielka urzędnicza machina, czy na listę do realizacji w ramach RPO uda się wpisać kolejne inwestycje w drodze konkursów?

Projekty Skarżyska-Kamiennej:

1. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej – Etap I
Dofinansowanie 4 000 000 PLN

2. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej
Dofinansowanie 3 800 000 PLN

3. Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
Dofinansowanie 4 800 000 PLN

4. Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika Benzyl” w Skarżysku-Kamiennej
Dofinansowanie 6 032 412 PLN

Projekty Powiatu:


1. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg powiatowych o znaczeniu regionalnym
Dofinansowanie 4 600 000 PLN

2. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 0591 T Łączna -Jęgrzyna-Gózd i nr 0588 T Łączna-Zagórze-Wzdół Wiącka
Dofinansowanie 4 800 000 PLN

3. Budowa Sali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej
Dofinansowanie 3 000 000 PLN

KW / U. Marszałkowski

pierwsin.png