30.06.2022 Ostatnia aktualizacja 08:53, 30.06.2022

Prezydent z absolutorium za 2021 rok

Autor:
MB
Opublikowano: 19 Maj 2022
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Radni Rady Miasta przyjęli dzisiaj uchwałę ws. udzielenia absolutorium za 2021 rok Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej. "Za" uchwałą głosowało 11 radnych, a "przeciw" zagłosowało 9 radnych. 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania uchwały ws. udzielenia absolutorium radni przystąpili do dyskusji o przedłożonym im raporcie o stanie gminy, a także do oceny realizacji założeń ubiegłorocznego budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Skarżysko-Kamienna za 2021 rok, informacją o stanie mienia komunalnego, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Skarżysko-Kamienna za 2021 rok, opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta Skarżysko-Kamienna za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Najważniejsze dane:

Zaplanowane na poziomie 207.678.759,76 zł dochody budżetu gminy zrealizowano w kwocie 218.684.280,57 zł, co stanowi 105,29 % w stosunku do dochodów planowanych. Dochody budżetowe w poszczególnych działach zrealizowano na poziomie zbliżonym w stosunku do ogólnego wskaźnika. Dochody własne w dziale 756 — „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowano w 108,1 % w stosunku do planu. Realizacja ważniejszych własnych dochodów podatkowych przedstawiała się następująco: podatek od nieruchomości wykonanie 21.641.932,21 zł, tj. w 106,31 % w stosunku do planu, podatek 1olny wykonanie 156.715.35 zł, tj. w 102,83 % w stosunku do planu, podatek od środków transportowych wykonanie 741.180,71 zł, dj. w 103,64 % w stosunku do planu, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 2.882.634,48 zł, tj. 113,26 % w stosunku do planu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie 43.676.814,00 zł, tj. 108,24 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie 3.843.753,30 zł, tj. 116,47 %. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 900.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 962.018,84 zł co stanowi 106,89 % w stosunku do dochodów planowanych. 

Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 219.449.048,66 zł wykonano w wysokości 207.396.168,51 zł, tj. w 94,5 % w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 17.971.874,47 zł, tj. w 85,9 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe w strukturze wydatków ogółem stanowia 8.66 %.

Miasto Skarżysko Kamienna na koniec 2021 roku posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 130.980.500,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji (w 2020 roku było to 90.121.000,00 zł ). Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Wynik głosowania 16 głosów "za", 2 "przeciw", 2 "wstrzymało się od głosu" - uchwałę przyjęto.

Następnie przedstawiono wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2021 rok. Wynik głosowania: 11 głosów "za" (radni koalicji prezydenckiej), a 9 "przeciw" (radni opozycjyjni) - uchwałę przyjęto (do przyjęcia uchwały wymagane było 11 głosów "za").


Komentarze

+8mieszkaniec miasta2022-05-26 11:33#18
Ludzie litości ! Czy na prawdę w prawie 40 tysięcznym mieście nie ma poważnego i kompetentnego obywatela który mógłby zostać Prezydentem i prowadziłby urząd jak się należy ? Czy w mieście nie ma rzetelnych i kompetentnych obywateli którzy mogliby zasiadać w radzie ? Skarżysko od dawna ma problemy z władzami ale to nie znaczy że nie zasługuje na porządnego przedstawiciela ! Głosując na takie persony jak obecnie jeszcze miłościwie nam panujący i jego przyboczne marionetki w Radzie nigdy nie będzie dobrze i sami sobie robicie krzywdę. sobie i swoim bliskim !
Cytuj
+6mieszkaniec2022-05-24 14:31#17
Jakaż inteligentna mina na zdjęciu ... w pełni odzwierciedla poziom intelektualny
Cytuj
-8prostak2022-05-24 12:13#16
Cytuję marakesz:
Cytuję cezi:
Nisko upadliście drodzy Państwo, a wydawaliście się osobami inteligentnymi. Swoimi bezmyślnym zachowaniem skazaliście nie tylko mieszkańców miasta na wyższe ale bez podstawne podatki ale również siebie i swoich bliskich ! Nawet nie wiem jak was nzawać bo nie spotyka się na co dzień tak sprzedajnych i nepotycznych ludzi. Ludzi, którzy szli do wyborów i zachęcali wyborców z hasłami: zrobimy dla miasta i mieszkańców więcej, .... No i zrobiliście. przyjdzie czas że wasz pobyt jako radni przeminie i przyjdziecie po pomoc, radę, ... do sąsiadów, bliskich, .... a ci pokażą wam wam śrdkowy palec. A ja na pewno tak zrobię ! A w skrócie, WALCIE SIĘ i idźcie do bobasa niech wam pomaga !''

Mi prywatnie, nasz lokalny układ PO-PLS-MSM i jego metody, przypominają właśnie "populistów i socjalistów" z Wiejskiej.
Zgoda. Ale nie powiesz mi, że to do pisowców nie pasuję? Do Morawieckiego, Obajtka, Kurskiego???
Przykład idzie z góry. Jak najwyższa władza w Polsce robi takie cyrki i wały na lewo i prawo to czego wymagać od tych na dole, w mieścinie zabitej dechami jak skarżysko?
Nie usprawiedliwiam tych w skarżysku przez tych na wiejskiej.
Ale może obiektywnie jak już psy wieszać na skarżyskich "politykach" to i na tych złodziejskich pisiorach, rozkradających to państwo na lewo i prawo???
No chyba, że na pisorskie bandyctwo jest zgoda, bo w końcu też kradną, ale trochę w socjalach dają to mogą?

Jeśli już to chociaż trochę obiektywnie. Bo inaczej to tylko czysta pisowska hipokryzja i trolling a nie opinia.
Zgadzam się z jednym: Politycy sa GÓ*** warci. Bez znaczenia czy mają tęcze na klapie czy krzyż.
Cytuj
+15Baczny obserwator2022-05-22 11:44#15
Cytuję bezogródek:
Bo wygrywać wybory to trzeba umić !! Przypomnę, krytykom, że prokuratura już od dobrych paru lat jest w rękach PiS-u i gdyby tylko coś było nie tak to na pewno by sprawę rozwiązała ;-) Chyba,że panu "zero" chodzi o to by "ciągle gonić króliczka".

Wobec tego, jeśli nie kręci lodów a zadłuża miasto i doprowadza do upadku to jest zwykłym kretynem
Cytuj
+8mieszkaniec2022-05-21 21:37#14
Cytuję Heneryk:
Cytuję Mieszkanka miasta:
Czyli swoich wierni radni obronił prezydenta mimo zadluzenia niasta oraz problemów z tego wynikających. Brawo radni głosujący za absolutorium. Radni zawsze wiernie wspieraja swojego wodza mimo ze dziala szkodliwie dla miasta - pamiętajmy o tym przy ornych

Czy inaczej było za Wojcieszka?Za Wojcieszka radni z PiS też glosowali w ten sam sposób.

Nie pamiętasz, że Wojcieszek przez 1,5 kadencji nie miał większości w radzie miasta, a po przeciwnie stronie takich szkodników jak kronig, kobierski, ....
Cytuj
-14bezogródek2022-05-21 13:38#13
Bo wygrywać wybory to trzeba umić !! Przypomnę, krytykom, że prokuratura już od dobrych paru lat jest w rękach PiS-u i gdyby tylko coś było nie tak to na pewno by sprawę rozwiązała ;-) Chyba,że panu "zero" chodzi o to by "ciągle gonić króliczka".
Cytuj
-14Heneryk2022-05-21 08:49#12
Cytuję Mieszkanka miasta:
Czyli swoich wierni radni obronił prezydenta mimo zadluzenia niasta oraz problemów z tego wynikających. Brawo radni głosujący za absolutorium. Radni zawsze wiernie wspieraja swojego wodza mimo ze dziala szkodliwie dla miasta - pamiętajmy o tym przy ornych

Czy inaczej było za Wojcieszka?Za Wojcieszka radni z PiS też glosowali w ten sam sposób.
Cytuj
-10marakesz2022-05-20 13:52#11
Cytuję cezi:
Nisko upadliście drodzy Państwo, a wydawaliście się osobami inteligentnymi. Swoimi bezmyślnym zachowaniem skazaliście nie tylko mieszkańców miasta na wyższe ale bez podstawne podatki ale również siebie i swoich bliskich ! Nawet nie wiem jak was nzawać bo nie spotyka się na co dzień tak sprzedajnych i nepotycznych ludzi. Ludzi, którzy szli do wyborów i zachęcali wyborców z hasłami: zrobimy dla miasta i mieszkańców więcej, .... No i zrobiliście. przyjdzie czas że wasz pobyt jako radni przeminie i przyjdziecie po pomoc, radę, ... do sąsiadów, bliskich, .... a ci pokażą wam wam śrdkowy palec. A ja na pewno tak zrobię ! A w skrócie, WALCIE SIĘ i idźcie do bobasa niech wam pomaga !''


Zgoda. Ale nie powiesz mi, że to do pisowców nie pasuję? Do Morawieckiego, Obajtka, Kurskiego???
Przykład idzie z góry. Jak najwyższa władza w Polsce robi takie cyrki i wały na lewo i prawo to czego wymagać od tych na dole, w mieścinie zabitej dechami jak skarżysko?
Nie usprawiedliwiam tych w skarżysku przez tych na wiejskiej.
Ale może obiektywnie jak już psy wieszać na skarżyskich "politykach" to i na tych złodziejskich pisiorach, rozkradających to państwo na lewo i prawo???
No chyba, że na pisorskie bandyctwo jest zgoda, bo w końcu też kradną, ale trochę w socjalach dają to mogą?

Jeśli już to chociaż trochę obiektywnie. Bo inaczej to tylko czysta pisowska hipokryzja i trolling a nie opinia.
Zgadzam się z jednym: Politycy sa GÓ*** warci. Bez znaczenia czy mają tęcze na klapie czy krzyż.
Cytuj
+28Ehhh2022-05-20 11:54#10
Przy najbliższych wyborach samorządowych wyrzucamy Kroninga do śmietnika
Cytuj
+19Mieszkanka miasta2022-05-20 11:07#9
Cytuję jegowola:
Cytuję Mieszkanka miasta:
Czyli swoich wierni radni obronił prezydenta mimo zadluzenia niasta oraz problemów z tego wynikających. Brawo radni głosujący za absolutorium. Radni zawsze wiernie wspieraja swojego wodza mimo ze dziala szkodliwie dla miasta - pamiętajmy o tym przy ornych

to tak jak i pisowcy w sejmie? ślepo za za kaczorem najgorsze buble nocami głosują ?
zapomniała pani mieszkanka miasta ?

A od jad bobas i radni bezradni z koalicji "bobas i spolka" sie na PIS wzoruja? Z tego co glosil bobasek i jego wierny druh dla którego utworzono specjalnie miejsce pracy w wodociagach twierdziło zawsze "8 gwiazdek" a teraz wzoruja sie na PIS? Niech wreszcie ten sztab kolesiaw dla których utworzono i tworza nadal nowe miejsca pracy wexmie sie za prace dla dobra miasta a niewzoruje sie na innych.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >
Dodaj ogłoszenie +
________________
Praca portal - Gowork.pl