Autor:
mwoj
Opublikowano: 27 Mar 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Jutro (28 marca 2008) jest ważne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia porządek zebrania przewiduje przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie skarżyskim, na którym PUP zanotował spadek bezrobocia o 2.4%. Mimo tej korzystnej informacji dalej w powiecie bezrobocie wynosi na koniec lutego 7655 osób, co nie jest zjawiskiem zadawalajacym.

Inny temat, bardzo ważny, jaki będzie przedstawiony dotyczyć ma propozycji nowych kierunków kształcenia jakie zgłosiły szkoły ponadgimnazjalne powiatu skarżyskiego. Przedstawione potrzeby edukacyjne dotyczą otwierających się propozycji na lata 2008 - 2009, co nie jest optymistycznym założeniem.

Z powodu niekorzystnego niżu demograficznego system oświaty wprowadzający nowe kierunki powinien przedstawić propozycje długofalowe przynajmniej mówiące o potrzebach edukacyjnych w najbliższych siedmiu latach, do 2015. Przedstawione kierunki na jeden sezon są propozycjami bez przyszłości.  

Ze względu na katastrofalny niż demograficzny najwięcej do powiedzenia ma Zarząd Powiatu. Ten samorządowy organ odpowiada za program, od którego zależą zmiany w systemie oświatowy, ale nie koniecznie muszą się one wiązać z likwidacją szkoły. Na przykład ważne jest,  aby przy określaniu kierunków nie dublowały się te same kierunki kształcenia, czyli aby szkoły nie rywalizowały o tego samego ucznia. A do tego dochodzi. 

Ponadto propozycje dydaktyczne, jakie zostaną przedstawione na posiedzeniu PRZ powinny zakładać mierzalny efekt kształcenia, czyli możliwość ukończenia przez ucznia wybranego kierunku, a to dotyczy pewności, że szkoła nie zostanie zlikwidowana oraz możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Wojciech Markiewicz


Przykładowy obraz