Autor:
wikary
Opublikowano: 28 Mar 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Utworzenie Zespołu Szkół Technicznych na bazie dwóch szkół ponadgimnazjalnych - Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i Zespołu Szkół Budowlanych to najnowsza propozycja Dyrekcji i Rad Pedagogicznych obu placówek. Z prośbą o połączenie szkół w jedną jednostkę zwrócono się do Zarządu Powiatu.

Siedzibą nowej jednostki na podbudowie dwóch szkół technicznych będzie budynek należący obecnie do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 czyli tzw. „Elektryka” mieszczący się przy ul. Tysiąclecia. Jak mówi członek Zarządu Powiatu Jolanta Garbala po połączenia szkół wszystkie kierunki zarówno z „Budowlanki” jak i z „Elektryka” zostaną zachowane w niezmienionej formie. Jedyną zmianą będzie tylko to, iż uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych zmienią miejsce uczęszczania do szkoły.

Od nowego roku szkolnego „nowa szkoła” zaproponuje także nowe kierunki kształcenia dla tegorocznych gimnazjalistów. Jakie to będą kierunki uczniowie poznają już na najbliższej Giełdzie Szkół, która odbędzie się w tzw. Elektryku 12 kwietnia br. Tam „Budowlanka” i „Elektryk” zaprezentują się już jako jedna szkoła - Zespół Szkół Technicznych.

Propozycja połączenia dwóch szkół w jedną to pomysł dyrekcji i rad pedagogicznych obu jednostek. Zarząd Powiatu obecnie przygotowuje stosowne uchwały, które zostaną podjęte przez Radę Powiatu na najbliższej sesji.

1ustar.jpg