Autor:
wikary
Opublikowano: 05 Cze 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Październik 1956 r., mieszkanie na warszawskim Żoliborzu, dyskusja starych znajomych. Na tym spotkaniu zapadają pierwsze konkretne ustalenia dotyczące hołdu dla poległych partyzantów od Ponurego i Nurta. Obecni: adiutant zgrupowań "Antoniewicz" Leszek Popiel, "siostra Hanka" i "Wiktor" Anna i Jerzy Lubowiccy ,"Halny" Zdzisław Rachtan , inż. architekt Mieczysław Twarowski. Już w rok później widzimy materialny efekt tego spotkania – na uroczysku „Wykus” staje kapliczka upamiętniająca 123 żołnierzy poległych podczas wojny.

Twórców czeka też miła niespodzianka, gdy 15 września tegoż roku na leśnej polanie pojawia się kilka tysięcy osób by uczestniczyć w pierwszej Mszy św. odprawianej przez ks. Pelca przy kapliczce. Od tamtego wydarzenia rokrocznie w czerwcu (miesiąc śmierci majora ”Ponurego”)odbywają się tam uroczystości upamiętniające poległych członków Świętokrzyskich Zgrupowań Żołnierzy Armii Krajowej.

Oprócz miejscowej ludności i samych partyzantów na uroczystościach pojawiają się , zakonspirowani wewnątrz organizacji Związku Harcerstwa Polskiego, członkowie ruchu „harcerstwa niepokornego”. Młodzi ludzie pomagają m.in.: podczas „Ostatniej Drogi Komendanta Ponurego” , powrotu do ojczyzny na wieczny spoczynek por. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta” i w wielu lokalnych przedsięwzięciach dotyczących historycznych wydarzeń. Po wieloletniej nieformalnej współpracy, 25 maja 1966 r. w przededniu 40 rocznicy Wykusowych uroczystości harcerze, teraz już Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, podpisują porozumienie z ŚZŻAK „Ponury” „Nurt”.

Teraźniejszym i wciąż obecnym problemem ŚZŻAK nie jest już obcy agresor tylko czas. To właśnie on działa na niekorzyść „leśnych ludzi” krusząc ich szeregi. Odzwierciedleniem walki z tym „wrogiem” jest ciągła rotacja osób na samych uroczystościach . Coraz mniej dawnych bohaterów. Kolejnym etapem w ścisłej współpracy AK i ZHR jest przekazanie pałeczki w tej „sztafecie pokoleń”.

W roku 2007 hm. Rafał Obarzanek, członek Głównej Kwatery Harcerzy, zostaje powołany do funkcji Prezesa Zarządu Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej PONURY–NURT. Mimo wielkiego wkładu obu środowisk w krzewienie pamięci o poległych – nie wolno nam zapomnieć o naszej roli w tych ważnych, nie tylko dla świętokrzyskiego regionu, wydarzeniach.

Powinniśmy dać wyraz naszej pamięci – i w ten właśnie sposób pielęgnować tożsamość naszego Narodu .

Tegoroczne uroczystości odbędą się w dniach 14-15 czerwca. Niech i nas na nich nie zabraknie.

Czuwaj!

ćw. Jan Majda