Autor:
wikary
Opublikowano: 06 Cze 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
pierwsiczer.jpg


Nie będzie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, ani w najbliższy poniedziałek, ani we wtorek ponieważ ... wnioskodawcy nie złożyli wniosku o odwołania w formie przewidzianej przez Ustawę o samorządzie gminnym.

Jak poinformował na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej  Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak - Zwołanie Sesji w przedmiocie odwołań na bazie dokumentów złożonych przez wnioskodawców i podjecie proponowanych uchwał o odwołaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczących byłoby zagrożone uchyleniem przez organ nadzoru.

Celem uchronienia się o takiej sytuacji Przewodniczący poinformuje wnioskodawców o brakach formalnych w złożonych dokumentach. Przewodniczący RM poinfromował jednocześnie, że jeśli tylko wpłynie zgodny z wymogami prawa wniosek sesja zostanie zwołana niezwłocznie w ustawowym trybie.

Cytat z opinii radcy prawnego:
..Odwołanie Przewodniczącego RM wymaga złożenia stosownego wniosku co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy (art. 19 ust.4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1571 z póź. zm.). Przedstawione radcy prawnemu dokumenty nie zawierają wyżej wymienionego wniosku.

W związku z powyższym z uwagi na brak wniosku o odwołanie zgodnego z cytowanymi przepisami nie mam podstaw prawnych do zwołania sesji w przedmiocie odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta.


KW

pierwsin.png