Autor:
wikary
Opublikowano: 09 Cze 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
 Radni powiatu skarżyskiego jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu od 1 września 2008 r. Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla uczniów niepełnosprawnych. Liceum mieścić się będzie w Zespole Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kamiennej.

Liceum to stworzy możliwość uzyskania pełnego, ogólnego wykształcenia dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, niesłyszanych, przewlekle chorych (nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym), którzy są absolwentami gimnazjum przy Zespole Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo. Nauka w liceum trwać będzie 3 lata. Uczniowie do liceum specjalnego przyjmowani będą na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach nauczania przejdą proces kształcenia poprzez obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wychowawcze, rewalidacyjne oraz zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne. Liczba uczniów w klasach uzależniona będzie od rodzaju niepełnosprawności, w związku z czym klasy liczyć mogą minimum 6 osób, a maksymalnie 16 uczniów.

1ustar.jpg