Autor:
wikary
Opublikowano: 09 Cze 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
pierwsiczer.jpg

Prezentacji pisma sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej RP Grzegorza Schetyny potwierdzającego prawomocność działania Koła Miejskiego PO w Skarżysku – Kam. oraz sobotniej (7 czerwca) uchwale Zarządu Regionu Świętokrzyskiego PO RP poświęcona była dzisiejsza (9 czerwca) konferencja prasowa w skarżyskim biurze poseł Marzeny Okły-Drewnowicz. Gościem posłanki był zastępca szefa świętokrzyskich struktur PO wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka.

Poseł Marzena Okła-Drewnowicz przekazała przedstawicielom środków masowego przekazu pismo z dnia 3 czerwca 2008r., które na jej ręce, jako szefowej Koła Miejskiego wystosował w imieniu władz Platformy Grzegorz Schetyna. Wicepremier rządu RP odnosi się w nim do kwestii prawomocności funkcjonowania powołanego do życia przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego PO w dniu 9 lutego 2008 r. – Koła Miejskiego PO. Sekretarz Generalny informuje zainteresowanych, że do 3 czerwca nie zostało skierowane do Zarządu Krajowego odwołanie od uchwały Zarządu Regionu Świętokrzyskiego powołującego wspomnianą strukturę. Sam ewentualny termin odwołania od tejże uchwały minął 7 marca 2008 r. W konkluzji przytaczanego pisma czytamy: „Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że uchwała Zarządu Regionu Świętokrzyskiego w sprawie powołania nowego koła PO jest prawomocna i ostateczna.”

- Gdy przeszło dwa miesiące temu – 29 marca informowałam członków Zarządu Regionu PO o planowanej a potem odbytej 3 kwietnia konferencji prasowej, na której poinformowałam o powołaniu nowego koła w mieście nikt nie kwestionował prawomocności tego faktu. Gdyby było inaczej z pewnością żadnych informacji w ten sposób bym nie propagowała. To oczywiste, że, by tak działać trzeba mieć pewne informacje. Dziś dysponuję pismem Sekretarza Generalnego PO RP Grzegorza Schetyny i również głośno o nim mówię. Taka jest po prostu moja strategia działania – powiedziała poseł Marzena Okła-Drewnowicz.

Z kolei wiceprzewodniczący Wrzałka przedstawił podpisaną przez przewodniczącego wojewódzkich struktur Konstantego Miodowicza uchwałę Zarządu Regionu PO, w której odnosi się ona do aktualnej sytuacji w strukturach skarżyskiej Rady Miasta. Napisano w niej m.in.: „(…) Za fakt szczególnie naganny i sprzeczny z elementarnymi zasadami funkcjonowania partii politycznych uznajemy podjęcie odnośnych działań (odwołanie obecnego prezydium Rady Miasta) bez dokonania niezbędnych uzgodnień i konsultacji ze statutowymi władzami Regionu Świętokrzyskiego PO.

Mając powyższe na uwadze Zarząd regionu Świętokrzyskiego Platformy Obywatelskiej RP postanawia:
1 – wezwać zaangażowanych w procedury odwołania obecnego prezydium Rady Miasta w Skarżysku – Kamiennej radnych – członków PO do natychmiastowego zaniechania tego przedsięwzięcia,
2 – w przypadku nie wywiązana się z powyżej sprecyzowanej powinności wnioskować o ich wydalenie z Partii.”

TB

pierwsin.png