Autor:
wikary
Opublikowano: 16 Cze 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
pierwsiczer.jpg

Trwa nadzwyczajna sesja skarżyskiej Rady Miasta. W porządku sesji znalazły się punkty dot. m.in. odwołania z pełnionych funkcji  w Radzie Jan Maćkowiaka, Mieczysława Sadzy i Adolfa Walkowiaka.

Na sesji stawili się wszyscy radni.

Obecnie trwa debata nad wnioskami o odwołanie.

Z zapowiedzi A. Kazanowskiego wynika, że radni PO podpisani pod wnioskiem (A.Kazanowski, B.Ciok i J.Robakowska) pomimo groźby wydalenia z PO za głosowanie przeciwko J.Mackowiakowi (również PO) nie rezygnują z poparcia wniosku.

Aktualnie wybrano komisję skrutacyjną (głosowanie nad wnioskami o odwołanie - tajne) znaleźli się w niej radni: Ślusarczyk (22 głosy), Kazanowski  i Tarasiński (po 12 głosów - z nowej koalicji).

Głosowanie nad odwołaniem prezydium RM: W głosowaniu tajnym "za" odwołaniem Przewodniczącego Rady Miasta J. Maćkowiaka głosowało 12 radnych, przy 11 głosach "przeciw". Podobnie przebiegały głosowania w dwóch pozostałych wnioskach o odwołanie.

Bogusław Ciok został przewodniczącym Rady Miasta stosunkiem głosów: 12 "za" i 11 "przeciw", natomiast wiceprzewodniczącymi zostali Waldemar Mazur i Krystyn Górnaś – Salata.

KW

pierwsin.png