Autor:
wikary
Opublikowano: 24 Cze 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Dzisiaj zostanie oficjalnie otwarty Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy działalność rozpoczął w lutym 1998. 8 kwietnia 2008 roku DŚDS przeprowadzilł się do nowej siedziby przy ul. Zielnej 12. Pomieszczenia zostały zaadaptowane do potrzeb placówki, dzięki temu możliwe było rozszerzenie działalności i zwiększenie liczby domowników. Wreszcie spełnia się to, co dotychczas było niemożliwe ze względu na trudne warunki lokalowe. Obecnie programem wspierająco - rehabilitacyjnym objętych jest 30 osób.

Dom stanowi miejsce oparcia społecznego w środowisku zamieszkania osób z problemami zdrowia psychicznego. Celem działalności domu jest pomoc domownikom w utrzymaniu stanu remisji, zapobieganiu nawrotom choroby, wypracowaniu nowej postawy wobec życia, nabyciu niezależności i odpowiedzialności za siebie.

Cel realizowany jest poprzez zajęcia terapeutyczne dostosowane do stanu zdrowia, potrzeb i możliwości psychofizycznych ich uczestników. Praca terapeutyczna indywidualna i grupowa pozwala domownikom przełamać opór, pozbyć się stereotypów myślowych, zmniejszyć poczucie wyobcowania i odrzucenia.

Zakres oddziaływań terapeutycznych obejmuje m.in.:

Treningi:
• Higieniczny
• Praktycznych umiejętności życiowych
• Umiejętności społecznych
• Budżetowy
• Umiejętności technicznych

Terapia kulinarna.
Kinezyterapia.
Muzykoterapia.
Ergoterapia.
Edukacja zdrowotna i psychoedukacja.
Zajęcia komputerowe.
Kulturoterapia.

Terapia poprzez własną twórczość:
• Zajęcia fotograficzne
• Zajęcia plastyczne
• Zajęcia w pracowni majsterkowania i stolarstwa
• Robótek ręcznych i krawiectwa
• Pracowni redakcyjnej i literackiej
Część programu realizowana jest poza trenem domu. Uczestniczymy w wycieczkach, wspólnych wyjściach na wystawy, bierzemy udział w imprezach plenerowych, spotkaniach integracyjnych osób niepełnosprawnych.

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy jako jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bierze udział w programie operacyjnym Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 priorytet VII „Promocja integracji społecznej”. Zadaniem realizowanym w projekcie systemowym są zajęcia klubowe w DŚDS.

Dzięki zaangażowaniu osób, którym problemy zdrowia psychicznego nie są obojętne, którzy odczuwają potrzebę niesienia pomocy innym, którzy podjęli walkę ze stereotypem dotyczącym choroby psychicznej, możliwe jest spowodowanie, że życie domowników stanie się lepsze, a oni poczują się wartościowi, ważni i potrzebni społeczeństwu.

KW

pierwsin.png