Autor:
wikary
Opublikowano: 10 Lip 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Ośmioosobowa komisja konkursowa pod przewodnictwem Starosty Jerzego Żmijewskiego wybrała logo jubileuszowe, które będzie towarzyszyć obchodom 10-lecia istnienia powiatu skarżyskiego. Laureatami konkursu zostali Ewa Kierkowska i Marcin Lasota.

Na ogłoszony w kwietniu przez Starostę Skarżyskiego konkurs zgłoszono 5 projektów graficznych. Cztery z nich spełniały wszystkie wymogi formalno-techniczne, a jeden projekt miał uchybienia natury technicznej. Ośmioosobowa komisja konkursowa pod przewodnictwem Starosty Jerzego Żmijewskiego oceniła wszystkie zgłoszone projekty. Przy ocenie brano pod uwagę przede wszystkim czytelność i łatwość rozpoznawania znaku, estetykę kompozycji i wykonania, kolorystykę, związek powiatu skarżyskiego z 5 gminami współtworzącymi go, odniesienie do jubileuszu oraz przeznaczenie. Komisja jednogłośnie wybrała projekt stworzony przez duet autorski Ewę Kierkowską i Marcina Lasotę. W skład komisji konkursowej weszli obok przewodniczącego przedstawiciele Rady Powiatu Skarżyskiego, pracownicy Starostwa oraz artysta plastyk Ryszard Rosiński, który wspierał prace komisji pod względem merytorycznym.


Wybrany projekt ma kubiczny kształt nawiązujący do architektonicznej formy monumentu, u którego podstawy umieszczono 5 geometrycznych elementów symbolizujących pięć gmin tworzących powiat. Autorzy w swoim projekcie odnieśli się także do już istniejących zarówno w świadomości mieszkańców regionu symboli zawartych w herbie i fladze powiatu. Te symbole charakteryzują historyczne i regionalne uwarunkowania powiatu skarżyskiego. Komisja zgodnie stwierdziła, iż projekt ten jest prostym, czytelnym a jednocześnie przedstawionym w ciekawej formie plastycznej znakiem, który odpowiada definicji logo.

Oficjalna prezentacja LOGA Jubileuszowego nastąpi podczas Dożynek Powiatowych, które odbędą się 7 września 2008 r. tradycyjnie w Skarżysku-Kamiennej. Także podczas uroczystości dożynkowych zostanie laureatom wręczona nagroda w wysokości tysiąc złotych.

Wszystkim autorom, którzy odpowiedzieli na nasz konkurs należą się bardzo serdeczne podziękowania oraz życzenia, aby nadal poszukiwali i rozwijali swoje umiejętności projektowania graficznego, a laureatom serdecznie gratuluję – powiedział Starosta Jerzy Żmijewski ogłaszając werdykt komisji konkursowej.

1ustar.jpg