24.09.2021 Ostatnia aktualizacja 09:36, 24.09.2021

Skarżyskie sukcesy w ... grafice!

Autor:
wikary
Opublikowano: 23 Paź 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Kolejne dowody na to, że w Skarżysku-Kamiennej są zdolni, pracowici i osiągający sukcesy młodzi ludzie!

Grupa demoscenowa Nah-Kolor wystawiła opracowaną przez siebie prezentację do międzynarodowego turnieju NVScene 2008, który jest częścią światowego konkursu pod nazwą NVision (http://www.nvision2008.com/) organizowanego przez firmę NVIDIA.

Zainteresowani grafiką komputerową znają tą markę. Całość odbywała się 25-27 sierpnia w San Jose, California, USA. Prezentacja zajęła 12-te miejsce, mimo tego, że wersja przedstawiona na konkursie nie była ostateczną i została przygotowana w dużym pośpiechu przez dwa tygodnie. Normalnie zajmuje to kilka miesięcy, a nawet rok.

Demo nazywa się Visage i można je pobrać (stąd). Jest to wersja "party”, czyli nieukończona, wersja "final" ma być dostępna być może w ciągu najbliższych tygodni. Demo wymaga szybkiej karty graficznej. Zostało przygotowane na sprzęcie dostarczonym zakwalifikowanym osobom przez firmę NVIDIA.

Zrzut dema :


Credits:  Główny program, pomysł i design: Mariusz "Lazarus" Bartosik, modelowanie obiektów 3D: Waldemar "Mancubus" Bartkowiak, muzyka: Leonard "Paniq" Ritter (gościnnie z grupy Farbrausch), dodatkowe wsparcie: Albert "tmdag" Szostkiewicz, Fulco "Magic" Koop.

Większość pracy związanej z wykonaniem prezentacji została wykonana przez Mariusza Bartosika, (dotychczasowego nauczyciela i informatyka Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej), jako głównego programistę, ale formalnie demonstracja została wystawiona pod szyldem całej grupy demoscenowej Nah-Kolor. W tej chwili nowa strona tej grupy jest w przygotowaniu, jej adres to http://www.nahkolor.com/ (obecnie jest ustawione przekierowanie na stronę jednego z grafików). Normalnie wkład członków grupy jest znacznie większy, ale ta prezentacja była przygotowywana w bardzo ograniczonym czasie, dlatego sporo rzeczy, które normalnie robią graficy grupy Nah-Kolor wykonał sam Mariusz Bartosik.

Po kilku tygodniach Mariusz Bartosik wraz z partnerami opracował kolejną demonstrację zatytułowaną Hugi#35 Headlines – Disruption in Chaos Theory.Credits: Główny program, pomysł i design: Mariusz "Lazarus" Bartosik; muzyka: Bartłomiej "Voyager" Dramczyk; dodatkowe wsparcie: Fulco "Magic" Koop, Albert "tmdag" Szostkiewicz.

Jest to prezentacja multimedialna grafiki 3D połączona z muzyką. Demonstracja została przygotowana na potrzeby promocji nowego wydania magazynu dyskowego Hugi. Obok efektów zawiera nagłówki najbardziej interesujących artykułów. Demo zostało wystawione na party MAIN 2008 (17 – 19 października 2008, Marsylia, Francja). Wersję exe prezentacji można pobrać (stąd) .Demonstracja działa na kartach NVIDIA oraz ATI, z systemem Windows XP oraz Vista. Wymagana jest jedynie obsługa biblioteki OpenGL 2.0 przez kartę graficzną.

Warto dodać, że Mariusz Bartosik jest także autorem i realizatorem strony internetowej starostwa skarżyskiego http://www.skarzysko.powiat.pl - która wyciągnęła powiat skarżyski z zapaści internetowej.

Gratulacje i podziękowania dla Mariusza Bartosika i jego partnerów za sukcesy, promocję miasta i powiatu.

Ubolewać jedynie należy, że doceniany na arenie międzynarodowej, lubiany przez uczniów nie uzyskał zgody organu prowadzącego na dalszą pracę w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Może mielibyśmy więcej laureatów, także wśród uczniów i absolwentów.

Nemo

pierwsin.png


Komentarze

0Nemo2008-10-29 21:52#11
Prawdopodobnie e-learning ma już od nowego roku szkolnego wchodzić do gimnazjów. Każdy gimnazjalista ma dostać z MEN w ramach projektu unijnego laptopa i dostęp do z niego do platformy edukacyjnej. Będzie wtedy łapanka tych co się na tym znają i masowe przyspieszone szkolenia nauczycieli 'po łebkach'. Mariusz wtedy może podyktować swoje warunki. :-)
Cytuj
0Harnaś2008-10-27 22:31#10
Mogę jedynie jeszcze raz potwierdzić, że Mariusz Bartosik pod każdym względem sprawdził się w CKP i polecić go do pracy każdemu. On utracił pracę, lecz myślę, że CKP straciło więcej i pragnę się mylić. Życzę sobie i innym możliwości pracy z takimi ludźmi jak Mariusz.
Cytuj
0zetka2008-10-27 07:26#9
Historia z morałem.
Mariusz zatrudniłem w CKP po giełdzie pracy, która odbyła się w MCK. Oferta CKP zakładała zatrudnienie informatyka na stanowisku nauczycielskim. Wymagania, co do kwalifikacji informatyka były mocno wygórowane, zakładały dobrą znajomość programów inżynierskich (CAD, CAM i graficznych), serwerów w sieciach Linux, Novel i Windows, programowania oraz zarządzania sieciami, a także znajomości języka angielskiego. Wymagania te wynikały zarówno z potrzeb CKP w zakresie obsługi sprzętu komputerowego pozyskanego ze środków unijnych, jak też konieczności przygotowania uczniów, głównie, ale nie tylko, do zewnętrznych egzaminów zawodowych. Na egzaminach tych docelowo uczniowie będą wykonywać projekty z użyciem oprogramowania inżynierskiego. Jak dotychczas, kolejny już rok uczniowie zdają egzaminy szkicując projekty na papierze, ponieważ brakuje ośrodków egzaminacyjnych wyposażonych w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie sic! CKP jako jedna z niewielu placówek dysponuje jednym i drugim, jednak wiele innych ośrodków egzaminacyjnych zaniża poziom i egzaminy na razie dostosowane są do tych najniższych wymagań. Ale zapewne niedługo ten stan rzeczy się skończy. Co prawda celowo opóźniają wprowadzenie pełnych wymagań egzaminacyjnych także nauczyciele, w tym informatyki, ponieważ nie dysponują często odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w zakresie zastosowania technik CAD/CAM, a wygodnie jest im kierować winę na brak sprzętu lub oprogramowania.
Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę poszukiwałem nauczyciela z kwalifikacjami opisanymi powyżej, mając świadomość, że nie jest to sprawa łatwa, tym bardziej, że oświata oferuje, szczególnie początkującym nauczycielom wręcz zabawnie niskie wynagrodzenie. Kilka wcześniej zatrudnionych osób na okres próbny nie sprawdziło się. Wymagania płacowe i co do zakresu wykonywanej pracy mieli mocno wygórowane, natomiast umiejętności i predyspozycje mierne.
W takiej to sytuacji zgłosił chęć podjęcia pracy w CKP młody absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, który ukończył już studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w zakresie zastosowania informatyki i oczekiwał na obronę pracy magisterskiej. Kandydat wręcz wymarzony, co do wykształcenia, a ponadto zainteresowany w początkowym okresie (do chwili obrony pracy magisterskiej) zatrudnieniem na pół etatu. Tak, to Mariusz był tym absolwentem, który w marcu 2006 roku przedłożył dyplom magistra inżyniera Politechniki Świętokrzyskiej. Podejmując pracę w CKP poinformował, że jest także studentem drugiego kierunku inżynierskiego, a mianowicie informatyki w zakresie systemów informacyjnych. Studia na drugim kierunku ukończył i pracę obronił w marcu 2007 roku. Student, który jednocześnie studiuje dwa kierunki zasługuje na uznanie i szacunek, tym bardziej, jeśli udaje mu się oba te kierunki ukończyć. Kontynuując studia na drugim kierunku i pracując już w CKP Mariusz ukończył kurs pedagogiczny. Pracując w CKP dał się poznać jako profesjonalny pod względem merytorycznym i pedagogicznym nauczyciel i efektywny pracownik, który między innymi administrował czterema sieciami komputerowymi placówki, trzema serwerami w trzech systemach operacyjnych, opracował i prowadził stronę internetową CKP. W zakresie nauczania AutoCad`a był źródłem wiedzy i rozwoju umiejętności zarówno uczniów jak i wielu nauczycieli Centrum. Od 1.12.2006 roku do 30.06.2007 pracował jako nauczyciel stażysta (i z takim wynagrodzeniem) w wymiarze pół etatu. Dalej jako nauczyciel stażysta w wymiarze nieco ponad półetatu. Potrzeba z jednej strony prowadzenia zajęć dydaktycznych, a z drugiej wykonywania ogromnej pracy związanej z utrzymaniem czterech sieci komputerowych, trzech serwerów, trzech pracowni komputerowych wyposażonych również w programy inżynierskie, administrowaniem platformą e-learningową, stroną www itp., wymagała działań niestandardowych. Tym bardziej, że placówka czyni nieustanne starania o doposażenie w obrabiarki CNC w celu rozwoju oczekiwanego przez rynek pracy kształcenia w tym zakresie. Mariusza już po moim odejściu z CKP zatrudniono dodatkowo w wymiarze ˝ etatu na stanowisku informatyka jako pracownik obsługi. Takie łączone zatrudnienie zaspokajało minimalne potrzeby w zakresie dydaktyki jak i obsługi technicznej i informatycznej CKP. Pół etatu pracownika obsługi zapewniało większy niż nauczycielski godzinowy wymiar czasu pracy (20/40) nad obsługą techniczną. Było więc korzystne z punktu widzenia zarówno technicznego, organizacyjnego jak i ekonomicznego. Z drugiej strony takie łączenie zatrudnienia pedagogicznego i pracownika obsługi (naturalne w kształceniu praktycznym) pozwalało minimalnie lepiej wynagrodzić pracownika za pół etatu niż nauczyciela stażystę. Dawało to szansę na zatrzymanie dobrego pracownika przy możliwych do zaoferowania stawkach wynagrodzenia.
W okresie od września 2007 do czerwca 2008 Mariusz odbył staż i uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego. Może to było powodem braku zgody na zatrudnienie, gdyż stawka jego wynagrodzenia wzrosłaby zgodnie z Kartą Nauczyciela. W okresie półtorarocznej pracy w CKP Mariusz ukończył, jako jeden z nielicznych w województwie i kraju studia podyplomowe w zakresie e-learningu. Uruchomił platformę e-learningową w CKP, przygotowując tą placówkę jako jedną z pierwszych w kraju do nowoczesnego kształcenia, które w krajach zachodnich już robi zawrotną karierę, a przed którym my w kraju nie uciekniemy, z czego MEN zdaje już sobie sprawę. I to mimo oporu także wielu nauczycieli, którzy boją się stracić korepetycje z jednej strony, a z drugiej boją się bezwzględnej systemowej weryfikacji efektów własnej pracy nauczycielskiej. Praca nauczyciela w e-learningu jest znacznie trudniejsza, jej efekty są natychmiast mierzalne, wymaga od nauczycieli nowych, trudnych do zdobycia kwalifikacji. Tego wielu nauczycieli, szczególnie tych biernych i zgnuśniałych się obawia. Sami nie korzystają z dobrodziejstw blended learningu czy e-learningu i budują bariery do ich wprowadzenia.
Nie ma ludzi niezastąpionych, jednak w mizerii profesjonalnych kadr w oświacie, często jedna osoba lub jej brak mocno rzutuje na efekty modernizacyjne w ofercie edukacyjnej. W tym konkretnym przypadku nie zatrudnienie Mariusza w CKP na dalszy okres uznać należy za niepowetowana stratę i brak wyobraźni tych, którzy o tym przesądzili. Skarżysko traci kolejną szansę na wybicie się ponad przeciętność z ofertą edukacyjną. Czy pozorne oszczędności finansowe uzyskane przez niezatrudnieni Mariusza zrekompensują wyrządzone straty? A wystarczyło nie przeszkadzać.

I morał tej opowieści dla uczniów. Z ludźmi o takich umiejętnościach jakie posiada Mariusz należy szukać kontaktu wszędzie i zawsze, również poza szkołą, jeśli w niej nie jest to możliwe.
Cytuj
0Harnaś2008-10-24 01:06#8
Myślę, że o Mariuszu jeszcze usłyszymy. Dopowiem, honorując skromność Mariusza, że jest też on jednym z trzech najlepszych, o ile nie najlepszym specjalista od e-learningu w naszym województwie. E-learningu, czyli czegoś co szybko będzie wdzierać się do nowoczesnej edukacji już niebawem. CKP przy bardzo dużym udziale Mariusza Bartosika weszło do grona krajowych liderów w tym zakresie. Szkoda, że nie mógł kontynuować pracy i pożytecznej działalności w CKP, to duża strata. Natomiast z pełnym przekonaniem mogę Mariusza polecić każdemu, kto potrafi docenić jego kwalifikacje oraz walory zawodowe i osobowościowe. Jako młody człowiek może się on poszczycić nie tylko trzema dyplomami uczelni, ale także bogatą wiedzą, która stoi za nimi. Życzę Mariuszowi samych sukcesów i nieustającego wsparcia, także takiego jakie przebija z licznych komentarzy.
Cytuj
0Mariusz2008-10-23 18:24#7
Bardzo dziękuję w imieniu swoim oraz wszystkich, którzy pracowali przy obydwu demach!

Cieszę się, że ta działalność demoscenowa została doceniona, zawsze mobilizuje to do dalszej pracy. Następnej produkcji można się spodziewać w okolicach kwietnia 2009, tym razem będzie to coś większego.

Jeśli chodzi o muzykę w 'Visage', to na stronie Paniq'a ([www.paniq.org]) jest więcej jego twórczości. W demie można usłyszeć utwór 'Contemplation' z płyty 'Neurons: Fire At Will'.

Pozdrawiam!
Cytuj
0wikary2008-10-23 14:39#6
Nie zmieniłbym w wypowiedzi Ijona ani słowa:

[...]Większość informatyków mogłaby mu co najwyżej teczkę do pracy nosić (bez urazy), a ci, którzy mają w tym mieście moc decyzyjną w tej kwestii, powinni stawać na głowie, żeby ludzi o takich umiejętnościach zatrzymać na miejscu. [...]Otóż w szkolnictwie często przycina się do średniej, czyli miernej - i to zarówno nauczycieli jak i uczniów. [...]

i podpisuję się obiema...

A co do dema - bardzo mi się podoba. Podziwiam wytrwałość (bo to przecież masa roboty), efekt jest wspaniały (szczególnie środkowe sekwencje w pierwszym demie robią na mnie bardzo duże wrażenie). Gratuluję i Mariuszowi i całemu zespołowi (muza git!).
Cytuj
0karolinka2008-10-23 14:20#5
Dołączam się do gratulacji.
Dodam, że oba dema zostały bardzo dobrze ocenione, o czym świadczą pozytywne komentarze na portalach scenowych, zarówno polskich jak i zagranicznych.
Cytuj
0Ijon_Tichy2008-10-23 14:15#4
Post scriptum.

Nie znam powodów dla których Mariusz nie uzyskał zgody organu prowadzącego na dalszą pracę w CKP, ale wiem jedno: większość informatyków mogłaby mu co najwyżej teczkę do pracy nosić (bez urazy), a ci, którzy mają w tym mieście moc decyzyjną w tej kwestii, powinni stawać na głowie, żeby ludzi o takich umiejętnościach zatrzymać na miejscu.

Refleksja ogólna.

Nie chcę wydawać pochopnych sądów, więc potraktujcie poniższy akapit jako właśnie taką refleksję a propos. Otóż w szkolnictwie często przycina się do średniej, czyli miernej - i to zarówno nauczycieli jak i uczniów. Mój dobry znajomy parający się obecnie grafiką 3d zaczynał przygodę w tej dziedzinie jeszcze jako uczeń jednego ze skarżyskich techników (zmilczę którego). O jego zainteresowaniach nauczyciele przedmiotów zawodowych wiedzieli, ale albo je ignorowali, albo wręcz dawali do zrozumienia, że to jakieś bzdury. Tymczasem jego praca dyplomowa (montaż grafy 3d i materiału video) jeszcze ze 2-3 lata temu była pokazywana m. in. podczas objazdowych prezentacji szkoły po gimnazjach. Jeden z dzieciaków zapytał, czy w owym technikum X uczą robić takie rzeczy, na co informatyk tejże szkoły odpowiedział, że tak, oczywiście (jasssne). Swoją drogą obrona tej pracy była farsą, bo komisja nie miała na temat meritum sprawy wiele do powiedzenia, bo się na tym po prostu nie znała. :D No i nie wszyscy byli z niej zadowoleni - co niektórzy woleli, gdy uczniowie w ramach pracy dyplomowej składali jakiegoś peceta dla szkoły.
Cytuj
0aaarni2008-10-23 14:00#3
Koder, grafik czy projektant dla mnie obojętne. Wspaniała robota, serdecznie gratuluję :-)
Cytuj
0Ijon_Tichy2008-10-23 13:32#2
Gratulacje dla Pierwszego Kodera Skarżyska - tak trzymaj Ripper. :-)

I jeszcze słowo komentarza do newsa - w tytule właściwie zamiast słowa 'grafika' powinno znaleźć się 'programowanie', bo Mariusz jest przede wszystkim programistą, czy raczej - jak to się na scenie mówi (mówiło?) - koderem.

No i na chwilę obecną akcent skarżyski jest właściwie taki, że w projekcie kluczową rolę odegrał człowiek z naszego miasta, więc z tą promocją Ska i powiatu bym nie przesadzał. ;-)
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Marsz Różowej Wstążeczki - rozstrzygnięcie ko…

Opublikowano: 24.09.2021 10:46

Komentarzy: 0

Druga odsłona XIII Memoriału im. Krzysztofa W…

Opublikowano: 23.09.2021 17:52

Komentarzy: 0

Nieudana pielęgnacja stóp

Opublikowano: 23.09.2021 12:46

Komentarzy: 0

Nietypowa interwencja skarżyskich strażaków

Opublikowano: 23.09.2021 12:00

Komentarzy: 2

"Bieg Westerplatczyków 1939" w Szko…

Opublikowano: 22.09.2021 21:34

Komentarzy: 0

7 miejsce drużyny Erbla w Ogólnopolskich Mist…

Opublikowano: 22.09.2021 20:18

Komentarzy: 0

Turniej Gier i Zabaw dla klas III szkół podst…

Opublikowano: 22.09.2021 16:18

Komentarzy: 0

Skradziona przyczepa wróciła do właściciela

Opublikowano: 22.09.2021 14:06

Komentarzy: 0

Trwa nabór wniosków o uzyskanie stypendiów dl…

Opublikowano: 22.09.2021 10:02

Komentarzy: 0

Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o histo…

Opublikowano: 22.09.2021 07:56

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne