Autor:
wikary
Opublikowano: 23 Paź 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Trzynaścioro najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu skarżyskiego odebrało wczoraj stypendia Prezesa Rady Ministrów podczas gali w Ostrowcu Świętokrzyskim. To forma wyróżnienia i docenienia talentu naukowego młodzieży.

Stypendium finansowe przyznawane jest na 10 miesięcy od września do czerwca danego roku szkolnego. Każdy stypendysta będzie dostawać przez ten czas 258 zł. miesięcznie. Przy uroczystym wręczeniu stypendiów najzdolniejszym z powiatu skarżyskiego obecni byli Starosta Jerzy Żmijewski, naczelnik Wydziału Edukacji Jerzy Krawczyk oraz wychowawcy uczniów.


Więcej zdjęć >>>

Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali:

Piotr Kocemba  I Liceum Ogólnokształcące
Anita Ceglińska  II Liceum Ogólnokształcące
Diana Opala  III Liceum Ogólnokształcące
Artur Sitarski   Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych
Kamila Domańska  II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych
Piotr Kuszewski  Technikum Nr l w Zespole Szkół Technicznych
Małgorzata Król  Technikum Nr 3 w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3
Norbert Niziołek  Technikum Nr 6 w Technicznych Zakładach Naukowych
Justyna Piwko   VI Liceum Profilowane w Technicznych Zakładach Naukowych
Agnieszka Kania  IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
Justyna Wiatr   Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych nr 4
Mateusz Bryczkiewicz  Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Technicznych
Małgorzata Łakomiec  Technikum Zespołu Szkół w Suchedniowie


Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania uzdolnionych uczniów szkół średnich. Zostało ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 1997 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 326).

Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać jeden uczeń publicznej (lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej) szkoły średniej, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen, uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem (wymagana średnia ocen wynosi minimum 4,75) i co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Stypendystą może zostać także uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego.

J.J.
1ustar.jpg