Autor:
wikary
Opublikowano: 28 Paź 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Dzisiaj w godzinach porannych ogłoszono w Urzędzie Miasta alarm pożarowy i zarządzono natychmiastową ewakuację pracowników i petentów.  W przeciągu dwóch minut wszystkie znajdujące się we wnętrzu osoby, musiały opuścić budynek.  Na miejsce przyjechały jednostki Straży Pożarnej...

... a to wszystko - uspokajamy - w ramach ćwiczeń przeciwpożarowych.Cele ćwiczeń to: sprawdzenie skuteczności dotychczasowego sposobu informowania o zagrożeniach oraz systemu powiadamiania o konieczności ewakuacji, w tym reakcji na alarm pożarowy, doskonalenie procedur ewakuacji, w tym zapoznanie z kierunkami ewakuacji i zasadami zachowania się użytkowników budynku, koordynacja działań służby ochrony, koordynacji działań formacji obrony cywilnej, zminimalizowanie możliwości wystąpienia paniki i jej skutków, zmierzenie czasu potrzebnego na opuszczenie budynku przez wszystkie osoby w nim się znajdujące, weryfikacja opracowanych zasad postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, sprawdzenie warunków ewakuacji tj.:

a) ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
b) długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
c) stanu technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego i stopnia ich integracji, w szczególności mających wpływ na ewakuację – zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg  ewakuacyjnych;
d) możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych.

Ćwiczenia przebiegły sprawnie, a ich uczestnicy zachowali się prawidłowo, nikt nie został ranny. Procedury zostały zachowane.

KW
Foto: MS

pierwsin.png