Autor:
Monter
Opublikowano: 23 Kwi 2007
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Linia kolejowa nr 8 tzw. magistrala świętokrzyska (175 km) jest linią, po której odbywają się przewozy zarówno pasażerskie obsługiwane przez PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. oraz Koleje Mazowieckie sp. z o.o. jak i towarowe. Jest to jeden z największych węzłów kolejowych w Polsce. Odgrywa bardzo ważną rolę na mapie kolejowej kraju. Stanowi połączenie dwóch wielkich aglomeracji, dlatego też postanowiono wykorzystać możliwości jakie stworzyła nam Unia Europejska i ubiegać się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006) i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2007-2013) na modernizację tego ciągu kolejowego.


W ramach modernizacji w/w linii kolejowej realizowane są dwa plany:
  • Etap I: modernizacja odcinka Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie oraz budowa łącznicy Warszawa Służewiec lotnisko Okęcie,
oraz interesujący nas mieszkańców Skarżyska:
  • Etap II: odcinek Warszawa Okęcie – Radom – Kielce.
Odcinek Warszawa Okęcie – Radom – Kielce.
Modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa – Radom – Kielce jest określona w Sektorowym Programie Operacyjnym Transport na lata 2004-2006 (w  zakresie dokumentacji przedprojektowej) w  zakresie Priorytetów „Transport przyjazny dla środowiska”, oraz „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”.
W nowej perspektywie programowej 2007-2013/14 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekt ten został umieszczony na Liście Indykatywnej Dużych Projektów ( Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku). Przewidziane jest współfinansowanie przez UE dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Plan ten składać będzie się z konkretnych działań:
  • Budowa łącznicy do lotniska Warszawa - Okęcie. Przewidywany okres realizacji to lata 2007-2009. Wartość inwestycji 49 mln EUR.
  • Modernizacja odcinka Warszawa Okęcie – Radom – Kielce. Przewidywany okres realizacji to lata 2011-2014. Wartość inwestycji 681 mln EUR.
Skumulowany koszt ww. zadań inwestycyjnych szacowany jest na 730 mln EUR.
Na odcinku Warszawa Okęcie – Radom linia  nr 8  ma zostać dostosowana do prędkości 160 km/h (budowa drugiego toru na odc. Warka-Radom oraz budowa nowego mostu na rzece Pilicy), a odcinek Radom – Kielce 100-120 km/h. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest PKP PLK S.A.
Obecnie na „naszej linii trwają prace modernizacyjno-utrzymaniowe, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa przewozów kolejowych.
Szansą, przy okazji modernizacji wyżej już wspomnianego węzła kolejowego, byłoby stworzenie w Skarżysku centrum logistycznego i terminalu przeładunkowego (kontenerowego). Na to jednak potrzebne są duże fundusze, które mogłyby zostać pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego, gdyby nie chybiony pomysł budowy lotniska w Obicach koło Kielc…


Wjazd na górkę rozrządową od strony Warszawy:

Mapa pochodzi ze strony http://www.plk-sa.pl
Foto: Monter s24
Opracowała: AM