27.09.2020 Ostatnia aktualizacja 17:55, 27.09.2020

Nowy podział kompetencji w Urzędzie Miasta

Autor:
wikary
Opublikowano: 17 Maj 2007
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Od 7 maja Skarżysko-Kamienna ma drugiego zastępcę prezydenta. Tego dnia tę funkcję objął Grzegorz Małkus. Aktualnie wprowadzono zmiany w podziale kompetencji zastępców. Jest to spowodowane dotychczasowym podziałem zadań drugiego zastępcy (ze względu na okresowy wakat na tym stanowisku) pomiędzy Zdzisława Kobierskiego - pierwszego zastępcę i Jana Jańca - sekretarza miasta.

Obecny podział kompetencji:

Kompetencje Zastępców Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Zdzisław Kobierski
Pierwszy Zastępca

Grzegorz Małkus
Drugi Zastępca

Zakres
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta w tym:
Drugi Zastępca Prezydenta  Miasta    odpowiada za sprawy społeczne w tym:

1) bezpieczne funkcjonowanie miasta - zapewnienie prawidłowego i nieprzerwanego świadczenia usług komunalnych na rzecz mieszkańców,

2) lokalny transport zbiorowy,

3) inżynieria i organizacja ruchu drogowego
 • zarządzanie ruchem - opracowanie kompleksowego systemu komunikacji           i transportu dla miasta,
 • zarząd dróg - utrzymanie i remonty gminnych dróg, ulic, mostów i placów,
 • strefy ograniczonego postoju,gospodarka wodno-ściekowa w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta  - nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, 

5)  gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta  oraz  nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i urządzeń sanitarnych,

6)   gospodarka energetyczna i cieplna -zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostaw energii cieplnej i elektrycznej
7) zieleń, gospodarka leśna i cmentarze :

 • zadrzewienie i utrzymanie zieleni komunalnej oraz opracowanie programu utrzymania i odtworzenia zieleni miejskiej,
 •  nadzór nad utrzymaniem lasów komunalnych,
 • zarządzanie cmentarzami,

8) ochrona zwierząt,

9)  merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym  z  powierzonymi zadaniami.

10)  koordynowanie tworzenia planów i strategii rozwoju miasta oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych na ich realizację,

11)   inwestycje miejskie :

 • opracowanie programu inwestycji miejskich,
 • planowanie, realizacja oraz rozliczanie inwestycji miejskich,

12)   aktywizacja gospodarcza - projekty inwestycyjne :

 • realizacja okresowych oraz wieloletnich programów rozwoju gospodarczego miasta,
 • obsługa inwestorów, w tym przygotowywanie miejskich ofert inwestycyjnych,

13) handel, usługi i targowiska :

 • sprawy związane z funkcjonowaniem handlu, usług, targowisk oraz reklam na terenie miasta,
 • kształtowanie podatków i opłat lokalnych - w zakresie targowisk i reklam,

   14) promocja miasta - podejmowanie działań popularyzujących Skarżysko-Kamienna jako atrakcyjne i korzystne miejsce dla lokowania kapitału oraz promujących pozytywny wizerunek miasta,

15) przeciwdziałanie bezrobociu,

16) gospodarka nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi :

 • zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
 • nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami.,
 • przygotowywanie gruntów do sprzedaży,
 • dokonywanie regulacji prawnych nieruchomości będących w użytkowaniu przedsiębiorstw, spółdzielni i innych osób prawnych oraz stanów prawnych działek,
 • komunalizacja mienia,
 • przekształcanie prawa wieczystego użytkowania na prawo własności,
 • ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

17) administracja geodezyjna i kartograficzna – scalanie, podział i rozgraniczanie nieruchomości,

1)   oświata :

 • sprawowanie mecenatu nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 • polityka funkcjonowania placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz innych placówek oświatowo - wychowawczych,

2)   kultura szkolna :

 • przygotowywanie założeń polityki kulturalnej szkół ,
 • podejmowanie działań promujących kulturę szkolną, współudział w imprezach artystycznych i kulturalnych,

3)   kultura fizyczna, sport szkolny :

 • stworzenie systemu optymalnego wykorzystania miejskiej bazy sportowej, umożliwiającego efektywny rozwój sportu,
 • współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie organizacji szkolnych imprez sportowych na terenie miasta

4)  ochrona konserwatorska zabytków

5)   opieka zdrowotna :

 • określanie kierunków rozwoju świadczeń zdrowotnych,
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom podstawowej  opieki zdrowotnej z uwzględnieniem jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych,
 • inicjowanie i wspieranie działań promujących zdrowie,

6)   opieka społeczna :

 • analiza potrzeb oraz koordynacja działań na rzecz efektywnej pomocy mieszkańcom w zakresie pomocy społecznej,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym w oparciu o opracowane programy,

7)      współpraca z organizacjami pozarządowymi :

 • reprezentowanie miasta na spotkaniach z organizacjami pozarządowymi,
 • monitorowanie procesu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi,
 • nadzór nad prawidłowością wykonywania procedur finansowych dotyczących organizacji pozarządowych .

8)  opracowanie zasad polityki mieszkaniowej,

9)   gospodarowanie zasobem mieszkaniowym - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych      mieszkańców miasta w oparciu o istniejącą sytuację mieszkaniową, w tym :

 • zasiedlanie oraz lokale socjalne,
 • zamianę mieszkań,
 • podnajem lokali mieszkalnych,
 • samowole mieszkaniowe,
 • polityka zbywania budynków i lokali mieszkalnych,
Podległe wydziały
 1. Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich Wydział 
 2. Nieruchomości  i Mienia Gminnego,
 3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg
 1. Wydział  Spraw  Obywatelskich
 2. Wydział Oświaty, Kultury i  Sportu,
 3. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Pozostałe kompetencje :

Współpraca ze Spółkami

 1. Wodociągi i Kanalizacja  Spółka z o.o,
 2.  Energetyka Cieplna  Spółka z o.o.
 3.  Miejska  Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o.
 4.  Miejskie  Usługi  Komunalne  Spółka z o.o.
 5.  Zarząd   Budynków Komunalnych  “Administrator” Spółka z o.o.
 6. Skarżyska Strefa Gospodarcza Spółka z o.o
 7. ”Targowiska Miejskie” Spółka z o.o.  w likwidacji.

Koordynacja działalność jednostek podporządkowanych :

 1. Miejskiego Centrum Kultury,
 2. Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji,
 3. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 4. Muzeum im. Orła Białego,
 5. Powiatowej i  Miejskiej Biblioteki Publicznej im.  Ks. Wł. Sedlaka,
 6. Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Przedszkoli Publicznych,
 7. Szkoły podstawowe i gimnazja.

Współpraca z Zarządem   Budynków Komunalnych  “Administrator” Spółka z o.o.


Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Hattrick Tomasza Bartosiaka. Pewne zwycięstw…

Opublikowano: 27.09.2020 19:13

Komentarzy: 0

XXV Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojen…

Opublikowano: 26.09.2020 14:07

Komentarzy: 5

Rozpoczął się Piknik Archeologiczny "Pra…

Opublikowano: 25.09.2020 18:42

Komentarzy: 2

Włamywacz w spódnicy

Opublikowano: 25.09.2020 12:45

Komentarzy: 0

Integracyjny Turniej Gier i Zabaw w SOSW nr 2

Opublikowano: 25.09.2020 09:59

Komentarzy: 0

Certyfikaty uczniów ZSTM w ramach Innowacji W…

Opublikowano: 25.09.2020 09:58

Komentarzy: 0

Audi w ogrodzeniu, 1,7 promila u kierowcy

Opublikowano: 24.09.2020 13:53

Komentarzy: 0

Ruszyły zapisy do 2. edycji Amatorskiej Ligi …

Opublikowano: 24.09.2020 10:31

Komentarzy: 0

XII Memoriał im. K. Wolińskiego - ruszył zap…

Opublikowano: 24.09.2020 10:07

Komentarzy: 0

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 23.09.2020 15:16

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne