15.12.2018 Ostatnia aktualizacja 16:34, 15.12.2018

Fiszka - Rozbudowa Muzeum im. Orła Białego o powierzchnie magazynowo-konserwatorskie

Autor:
wikary
Opublikowano: 12 Cze 2007
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
WYCIĄG Z FISZKI  O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Tytuł projektu
Rozbudowa Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej o powierzchnie magazynowo-konserwatorskie

Wnioskodawca (Beneficjent)
Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

Przewidywany okres realizacji(podać kwartał i rok)
Rozpoczęcie     Zakończenie

II kwartał 2008  IV kwartał 2008

Krótki opis projektu

Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt

Muzeum zlokalizowane jest w dzielnicy Rejów, kilkaset metrów od drogi E-77 obok zalewu i ośrodka wypoczynkowego Rejów. Z uwagi na swe dogodne położenie Muzeum pełni nie tylko działalność kulturalną, ale także przyczynia się do ożywienia turystycznego miasta. Jest to sytuacja niezwykle istotna w przypadku Skarżyska, gdzie bezrobocie wynosi około 30 %. Jednocześnie aby placówka mogła nadal sprawnie funkcjonować konieczne jest przeprowadzenie podstawowych inwestycji. Muzeum zlokalizowano w dwóch XIX wiecznych obiektach. Większość muzealiów jest obecnie przechowywana w nieodpowiednich warunkach. Magazyny muzealiów znajdują się w nieogrzewanej części budynku administracyjnego, a podzespoły rekonstruowanych w Muzeum zabytków magazynowane są w zaadaptowanym do tego celu nieogrzewanym budynku po byłym sklepie PSS, będącym w posiadaniu Muzeum. Muzeum posiada ekspozycję plenerową o powierzchni ponad 1,5 ha, na której zgromadzono ponad 150 pojazdów. Jednak brak zadaszenia powoduje ciągłe ich niszczenie spowodowane działalnością warunków meteorologicznych. Aby proces degradacji powstrzymać konieczne są ciągłe konserwacje tych pojazdów. W budynku administracyjnym Muzeum jest co prawda wyodrębnione niewielkie pomieszczenie, w którym prowadzone są niezbędne prace przy konserwacji muzealiów, jednak z uwagi na specyfikę zbiorów pomieszczenie to jest zbyt małe do konserwacji obiektów o dużych gabarytach jak armaty lub wozy bojowe.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Potrzeba realizacji projektu wynika zarówno konieczności poprawy funkcjonowania w/w placówki kultury jak również z funkcji kulturalnej prowadzonej przez nią. Polepszenie istniejącego stanu będzie możliwe poprzez budowę budynku magazynowo-konserwatorskiego oraz wiaty przeznaczonych na profesjonalne magazyny muzealiów i pracownię konserwacji obiektów znajdujących się w posiadaniu Muzeum. W związku z powyższym realizacja projektu spowoduje znaczącą poprawę warunków przechowywania i udostępniania zbiorów. Projekt pozwoli również na dalsze sprawne funkcjonowanie placówki, a tym samym na prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie kształtowania postaw patriotycznych. Realizacja projektu jest niezwykle istotna, ponieważ Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje od ponad 35 lat i pod względem zgromadzonego sprzętu bojowego jest drugą co do wielkości placówką w kraju, po Muzeum Wojska Polskiego. Dokonanie niezbędnej modernizacji przyczyni się także do poprawy estetyki tej części miasta, a tym samym zwiększenia atrakcyjności turystycznej Skarżyska - Kamiennej. W efekcie spowoduje to wzrost miejsc pracy w sektorze okołoturystycznym.

Przedmiot projektu

Przedmiotowy projekt polega na wybudowaniu budynku magazynowo-konserwatorskiego oraz wiaty przeznaczonej na profesjonalny magazyn muzealiów i pracownię konserwacji obiektów znajdujących się w Muzeum. Magazyny muzealiów będą spełniać normy krajowe i europejskie, zwłaszcza w zakresie utrzymania odpowiedniej temperatury i wilgotności. Projekt swoim zakresem obejmuje także wyburzenie obecnego magazynu, który zlokalizowany jest w budynku po sklepie PPS Społem. Uporządkowany zostanie także teren wokół Muzeum. Łącznie wybudowane zostaną 2 obiekty infrastruktury kulturalnej. Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury kulturalnej wyniesie 372 m2. W wyniku realizacji projektu powstaną 2 nowe miejsca pracy.

Uzasadnienie przyjętych/planowanych rozwiązań technologicznych

Planowane rozwiązania technologiczne zapewnią możliwość długookresowego funkcjonowania infrastruktury. Dla wszystkich zaplanowanych typów prac i materiałów określono wymagane sposoby wykonania i parametry według Polskich Norm, które zgodne są z normami europejskimi. Wszystkie użyte materiały będą posiadać aktualne dopuszczenia i certyfikaty. W realizacji Projektu wykorzystane będą najbardziej efektywne, oszczędne i zaawansowane technologie i metody pracy.

Uzasadnienie opłacalności ekonomicznej i wykonalności projektu

Muzeum im. Orła Białego jest finansowane z budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna. Koszty eksploatacji zmodernizowanych obiektów pokrywane będą z dotacji celowej i dochodów własnych Muzeum. Realizacja projektu pozwoli na znaczną poprawę warunków przechowywania i udostępniania zbiorów, a tym samym przerwie proces ich niszczenia i w ten sposób realizacja projektu pozwoli na dalsze funkcjonowanie placówki. Projekt nie jest rentowny finansowo natomiast z całą pewnością będzie to projekt korzystny z punktu widzenia społecznego. Jego realizacja zwiększy natężenie ruchu turystycznego co może skutkować wzrostem zatrudnienia w sektorze usług okołoturystycznych. Planuje się, iż w rezultacie realizacji projektu powstaną 2 miejsca pracy. Znacznie poprawi się też atrakcyjność miasta Skarżyska-Kamiennej na turystycznej mapie kraju. Projekt jest wykonalny zarówno od strony technicznej jak również prawnej. Muzeum dysponuje niezbędnym doświadczeniem w prowadzeniu prac remontowo-budowlanych. Majątek Muzeum jest własnością Gminy Skarżysko-Kamienna w trwałym zarządzie Muzeum im. Orła Białego. Dodatkowe korzyści wynikające z realizacji projektu opisano w pkt. B2.

Trwałość projektu

Wnioskodawcą (beneficjentem) jest Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem produktów Projektu pokrywać będzie Muzeum. Nie zidentyfikowano problemów, które mogłyby zagrozić lub w znaczący sposób opóźnić realizację przedmiotowego Projektu. Muzeum zobowiązuje się do utrzymania celów projektu w okresie 5 lat od daty dokonania końcowej płatności na rzecz Beneficjenta.

Powiązanie projektu z innymi projektami

Projekt jest komplementarny z projektami mającymi na celu modernizację bazy kulturalnej i turystycznej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. W szczególności z projektami: Przebudowa budynków Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej; Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej w Skarżysku-Kamiennej - projekty zostaną zgłoszone do RPO WŚ w bieżącym okresie programowania. Ponadto projekt jest zgodny z obecnie rozpatrywanym w Brukseli projektem w ramach Mechanizmu Finansowego EOG: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej – projekt jest obecnie rozpatrywany w Brukseli.

Zakładana wartość całkowita i dofinansowania/Źródła finansowania projektu (PLN)

Zakładana wartość całkowita                                      1 295 254 100%
Zakładany/a wartość/procent dofinansowania            971 440   75%
Zakładany/a wartość/procent wkładu własnego          323 814   25%
Inne źródła finansowania (podać jakie) - -

Wartości podano w kwotach brutto.


Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Sparta Daleszyce najlepsza w Turnieju Piłki N…

Opublikowano: 15.12.2018 17:34

Komentarzy: 0

Powiat z blisko 4 milionowym dofinansowaniem …

Opublikowano: 15.12.2018 15:47

Komentarzy: 0

Przedświąteczne spotkanie przy miejskiej choi…

Opublikowano: 14.12.2018 18:40

Komentarzy: 0

Szóste zwycięstwo Dany Gameb UKS Relaks

Opublikowano: 14.12.2018 16:20

Komentarzy: 0

Dziewczęta z "Siódemki" najlepsze w…

Opublikowano: 14.12.2018 14:28

Komentarzy: 0

Przeżyli razem 50 lat. Uroczystość "Złot…

Opublikowano: 14.12.2018 13:14

Komentarzy: 3

Kolejny nowoczesny Impuls już na torach

Opublikowano: 14.12.2018 13:02

Komentarzy: 0

Michał Wiśniewski odwiedził dzieci z "Pr…

Opublikowano: 14.12.2018 12:00

Komentarzy: 0

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Opublikowano: 14.12.2018 11:33

Komentarzy: 0

Spotkanie wigilijne Skarżyskiego Klubu Sportó…

Opublikowano: 13.12.2018 19:53

Komentarzy: 1

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Opinie w GoWork.pl

Ostatnio na forum