Autor:
PCK, MB
Opublikowano: 06 Paź 2016
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Komunikaty
W dniu 1 października 2016r. w ramach „Kampanii walki z głodem” zostały przeprowadzone kwesty uliczne pod skarżyskimi sklepami i marketami. W kweście udział wzięli uczniowie szkół: Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej. Podczas kwesty zebrano kwotę 2400,00 PLN.

Opiekunom oraz kwestującym uczniom przygotowano i wręczono stosowne podziękowania za udział w kweście. Zebrane środki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach.

Na dzień 15 października zaplanowano kolejną zbiórkę do puszek.
 
****


PCK w walce z głodem, niedożywienie i ubóstwem

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności, a 17 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

Obecnie blisko 1 000 000 dzieci i młodzieży żyje w rodzinach, które na co dzień borykają się z niedostatkiem i nie stać ich na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Od 2014 roku skala ubóstwa w Polsce utrzymuje się na podobnym poziomie. Ubóstwem zagrożone są najczęściej gospodarstwa domowe, których sytuacja życiowa związana jest z bezrobociem, wielodzietnością, niepełnosprawnością oraz faktem zamieszkania na terenach wiejskich. Badania gospodarstw domowych, przeprowadzone przez GUS w 2015 roku, pokazują jak kształtuje się zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2012 – 2015. Porównując dwa ostatnie lata, najwięcej osób poniżej ustawowej granicy ubóstwa zamieszkiwało województwa: świętokrzyskie, podkarpackie i wielkopolskie.

Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jedno z głównych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. Prowadzimy akcje i programy, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin ubogich lepszego startu w dorosłość. Oprócz dożywiania dzieci z rodzin potrzebujących, zajmujemy się również problemem właściwego odżywiania, promując zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży poprzez programy edukacyjne prowadzone w szkołach. Jesteśmy organizacją ogólnopolską, z prawie 250 oddziałami, która zna problemy i potrzeby lokalnych społeczności.

Nasze oddziały w całej Polsce prowadzą Kampanię Walki z Głodem, w ramach której wspierają dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących. Prowadzimy program Godne Dzieciństwo, stwarzając dzieciom szansę na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty, a w rezultacie pozwalamy na uniknięcie pokoleniowej biedy.

Wydajemy także żywność w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. W 2015 roku Polski Czerwony Krzyż rozdysponował 5145,7 ton żywności dla 92 892 osób, w tym ponad 30 000 stanowiły dzieci poniżej 15 roku życia. W Podprogramie 2015 realizujemy działania towarzyszące, które wzmacniają samodzielność i kompetencje  w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, m. in.: warsztaty kulinarne, dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne, w których uczymy, jak zdrowo żyć i nie marnować żywności, a także warsztaty edukacji ekonomicznej (planowanie i realizacja budżetu domowego). Łącznie w zajęciach prowadzonych przez PCK dla wzięło udział 19 439 osób.

Potrzeby w tej dziedzinie są zawsze olbrzymie. Dla ich zaspokojenia pozyskujemy od społeczeństwa środki finansowe, produkty żywnościowe, różnego typu dobra materialne, które następnie przekazujemy potrzebującym. To właśnie od ofiarności i hojności darczyńców zależy zakres i skala pomocy, jakiej możemy udzielić.

We wrześniu 2016 r. przyłączyliśmy się do programu Żółty Talerz. Program Żółty Talerz, dofinansowany przez Kulczyk Foundation realizowany będzie przez 5 dużych organizacji: Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Banki Żywności, SOS Wioski Dziecięce i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Partnerzy przedsięwzięcia zawarli sojusz, by skupić się na wsparciu żywienia dzieci na poziomie konkretnej stołówki, świetlicy czy rodzinnego domu. Jednym głosem chcą mówić o żywieniu wszystkich dzieci, a nie o etykietującym dożywianiu części z nich. Żółty Talerz to program wzmocnienia już istniejącego systemu żywienia dzieci w Polsce poprzez zaangażowanie rodziców i lokalnego środowiska. Polski Czerwony Krzyż będzie realizować program w 6 województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, pomorskim. Obejmiemy wsparciem 1250 dzieci, dla których przygotowanych zostanie 250 000 posiłków.

W 2015 roku Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy socjalnej w formie paczek żywnościowych, odzieży i zapomóg pieniężnych ponad 168 tysiącom potrzebującym. Dożywialiśmy 8 322 osoby w 203 placówkach. Wydaliśmy 335 569 posiłków, których łączny koszt to 1 056 203,84 zł. Dodatkowo wydaliśmy 79 274 paczki żywnościowe.

Wszystkie te działania możliwe są dzięki wsparciu naszych darczyńców i sponsorów, za co serdecznie dziękujemy.