Autor:
wikary
Opublikowano: 12 Gru 2014
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 15 grudnia 2014 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, pl. Floriański 1 odbędzie się II w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie listów gratulacyjnych Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Wybór Starosty Powiatu Skarżyskiego
1) zgłaszanie kandydatur,
2) wybór komisji skrutacyjnej,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ogłoszenie wyników – podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Starosty Powiatu Skarżyskiego.

8. Wybór Wicestarosty Powiatu Skarżyskiego
1) wniosek Starosty w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu Skarżyskiego,
2) wybór komisji skrutacyjnej,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ogłoszenie wyników – podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu Skarżyskiego.

9. Wybór etatowego członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego
1) wniosek Starosty w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
2) wybór komisji skrutacyjnej,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ogłoszenie wyników – podjęcie uchwały w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

10. Wybór etatowego członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego
1) wniosek Starosty w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
2) wybór komisji skrutacyjnej,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ogłoszenie wyników – podjęcie uchwały w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

11. Wybór nieetatowego członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego
1) wniosek Starosty w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
2) wybór komisji skrutacyjnej,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ogłoszenie wyników – podjęcie uchwały w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2014-2030,
2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok,
3) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,
4) powołania stałych komisji Rady Powiatu Skarżyskiego, ustalenia zakresu ich działania oraz składu osobowego,
5) wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Skarżyskiego.

13. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.