Autor:
wikary
Opublikowano: 15 Sty 2015
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
O G Ł O S Z E N I E 
INFORMUJĘ, IŻ 22 STYCZNIA 2015 ROKU O GODZ. 14.00 W SALI KONFERENCYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ UL. PLAC FLORIAŃSKI 1. 
ODBĘDZIE SIĘ IV W KADENCJI SESJA RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO, 

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

1. Otwarcie Sesji. 
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wolne wnioski i oświadczenia. 
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

8. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2015-2030:

1) przedstawienie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami, 
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2030 powiatu skarżyskiego, 
3) dyskusja, 
4) podjęcie uchwały. 


9. Uchwalenie budżetu powiatu skarżyskiego na rok 2015: 

1) przedstawienie projektu budżetu na rok 2015 wraz z autopoprawkami, 
2) opinie komisji rady powiatu, 
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu powiatu skarżyskiego na 2015 rok, 
4) dyskusja, 
5) podjęcie uchwały. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2015-2030, 
2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu skarżyskiego na 2015 rok, 
3) przystąpienia do Związku Powiatów Polskich, 
4) delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku, 
5) przedstawiciela Rady Powiatu Skarżyskiego w składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji, 
6) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. 


11. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Przewodnicząca 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Bożena Bętkowska