02.06.2020 Ostatnia aktualizacja 17:19, 01.06.2020

Plan sesji Rady Miasta (26.01)

Autor:
Mariusz Busiek
Opublikowano: 17 Sty 2015
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
Porządek obrad
V sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w dniu 26.01.2015 r. godz. 13.00 
w Miejskim Centrum Kultury
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 30.12.2014 roku
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski mieszkańców.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015rok; 2/ zamian w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028;
3/ zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. gen. Antoniego Hedy Szarego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej 1;
4/ zamiaru przeniesienia Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w SkarżyskuKamiennej mieszczącego się przy ul. Słowackiego 29 do budynku Gimnazjum Nr 3 im. gen. Hedy Szarego w Skarżysku-Kamiennej ul. Akacjowa Nr 1;
5/ zamiaru przeniesienia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Konarskiego 17 do budynku Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej mieszczącego się przy ul. Słowackiego 29;
6/ zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. ks. Prof. Włodzimierza Sedlaka z oddziałem przedszkolnym w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Warszawskiej 54;
7/ zamiaru wyłączenia Gimnazjum Nr 4 z Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej ul. Książęca 149 oraz zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej ul. Książęca 149;
8/ zmiany Uchwały Nr XXII/46/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 .04.2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej;
9/ ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna;
10/ określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MCSiR w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015;
11/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015;
12/ likwidacji jednostki organizacyjnej pn.”Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej”.
13/ wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu
niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej do spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej;
14/ zmiany uchwały o powierzeniu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego Miasta Skarżyska – Kamienna z zakresu transportu zbiorowego;
15/ zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach dotyczącej rozwiązania StrażyMiejskiej w Skarżysku-Kamiennej; 
16/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01.03.2015 do 28.02.2016;
17/ zbycia w drodze przetargu lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Aptecznej 9, Norwida 20, Norwida 21 w Skarżysku-Kamiennej , stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna;
18/ zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Jaracza 3;
19/ wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna;
20/ przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok;
21/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej

9/ Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta.

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Wojewoda unieważnił uchwałę rady powiatu doty…

Opublikowano: 01.06.2020 19:18

Komentarzy: 5

Coraz bliżej do rozpoczęcia II etapu przebudo…

Opublikowano: 01.06.2020 15:36

Komentarzy: 1

Areszt dla rozbójników

Opublikowano: 01.06.2020 09:50

Komentarzy: 0

W Muzeum im. Orła Białego świętowano Dzień Ma…

Opublikowano: 31.05.2020 16:53

Komentarzy: 0

Miasto wyemituje obligacje na kwotę 16 mln PL…

Opublikowano: 31.05.2020 08:54

Komentarzy: 10

Dzień Dziecka, Matki i Samorządowca. Liczne a…

Opublikowano: 30.05.2020 17:06

Komentarzy: 1

Sprawozdania, uchwały i koronawirus na XX ses…

Opublikowano: 29.05.2020 15:35

Komentarzy: 0

Dwa dni po zwolnieniu znów ukradł samochód

Opublikowano: 29.05.2020 13:34

Komentarzy: 0

Samorządowcy z powiatu przed obliczem Matki B…

Opublikowano: 28.05.2020 20:04

Komentarzy: 14

Powiat pozyskał ponad 2 mln 850 tys. złotych …

Opublikowano: 28.05.2020 15:22

Komentarzy: 2

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +