24.04.2019 Ostatnia aktualizacja 08:02, 30.04.2019

Plan sesji Rady Miasta (28.03)

Autor:
MB
Opublikowano: 21 Mar 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
W czwartek, 28 marca w patio Miejskiego Centrum Kultury odbędzie się VIII sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00.

Porządek obrad
VIII sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 28.03.2019r., godz. 9.00,
patio Miejskiego Centrum Kultury
ul. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wnioski i zapytania mieszkańców.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżysko-Kamienna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
11. Raport z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Skarżysko-Kamienna na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/4/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + przy ul. Norwida 17 i Rynek 12 w Skarżysku-Kamiennej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Sokół” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bór.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ptasiej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Chałubińskiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Skarżysko-Kamienna.
26. Sprawy organizacyjne.
27. Zamknięcie obrad sesji.
Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ostatnio opublikowane

Przebudowa powiatowych i gminnych dróg z dofi…

Opublikowano: 23.04.2019 10:36

Komentarzy: 3

Okradli swego krajana

Opublikowano: 23.04.2019 09:43

Komentarzy: 1

Groby Pańskie w kościołach w powiecie skarżys…

Opublikowano: 20.04.2019 20:15

Komentarzy: 0

Drugie wiosenne zwycięstwo piłkarek Cichej Sł…

Opublikowano: 20.04.2019 17:36

Komentarzy: 0

Świąteczne zwycięstwo Granatu w Radoszycach

Opublikowano: 20.04.2019 16:52

Komentarzy: 0

Moto Jajko 2019 - Świąteczne spotkanie motocy…

Opublikowano: 20.04.2019 13:28

Komentarzy: 12

Wielka Sobota - święcenie pokarmów i czas ocz…

Opublikowano: 20.04.2019 12:43

Komentarzy: 0

Trwa budowa mieszkań socjalnych

Opublikowano: 20.04.2019 09:16

Komentarzy: 0

Ruszył nabór nabór osób do udziału w projekci…

Opublikowano: 20.04.2019 07:00

Komentarzy: 1

Stracił panowanie nad TIRem i...

Opublikowano: 19.04.2019 19:44

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Opinie w GoWork.pl

Ostatnio na forum