Autor:
MB Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 15 Lip 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
XIV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 17.07.2019 r., godz. 8.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna.
7. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Wspólne Komisje Rady Miasta odbędą się o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.