Autor:
MB
Opublikowano: 29 Wrz 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
Porządek obrad
XVI Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w dniu 01.10.2019 r. godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/86/2013 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w celu konsolidacji zaciągniętych kredytów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Skarżysku – Kamiennej przy Al. Niepodległości – ul. Bankowej i Al. Tysiąclecia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Skarżyska-Kamiennej pod nazwą Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

10. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.