Autor:
MB
Opublikowano: 21 Gru 2020
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
21 grudnia odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady rozpoczną się o godzinie 10.30.

Porządek obrad
XXXII sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 21.12.2020r., godz. 10.30
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania)

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej na 2020 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/242/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021 – 2036.

9. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036.

10. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczej i Współpracy z Zagranicą.

11. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036.

12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036.

13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej na 2021 rok.

14. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko-Kamienna na 2021 rok.

15. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą.

16. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok.

17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku- Kamiennej w roku 2021.

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie obrad sesji.