16.04.2021 Ostatnia aktualizacja 12:57, 15.04.2021

 

 

Plan sesji Rady Miasta (30.03)

Autor:
MB
Opublikowano: 26 Mar 2021
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's

We wtorek, 30 marca odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta. Obrady odbędą się w trybie zdalnym. Rozpoczną się o godzinie 12.00.

Porządek obrad
XXXIV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 30.03.2021 roku, godz. 12.00
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania).

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej  Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021 – 2036.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2021 – 2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXIII/269/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 9 lutego 2021r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejowskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sienkiewicza.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej w interesie publicznym dotyczącej równego traktowania przez władze publiczne oraz podjęcia uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 18. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej prośby o rozważenie możliwości upamiętnienia wspólnego bohatera Żydów i Polaków i nadania ulicy, skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera Kurzmanna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Bór w Skarżysku-Kamiennej.
 20. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Dolna Kamienna I w Skarżysku-Kamiennej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Książęce w Skarżysku-Kamiennej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Pogorzałe w Skarżysku-Kamiennej.
 23. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Bzinek w Skarżysku-Kamiennej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Zielna – Rejowska” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.


Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Europejski Zielony Ład szansą dla planety i r…

Opublikowano: 15.04.2021 14:57

Komentarzy: 0

Ukradli gitary, ale koncertu nie zagrali

Opublikowano: 15.04.2021 09:53

Komentarzy: 0

Pijani opiekowali się dzieckiem. Niemowlę tra…

Opublikowano: 15.04.2021 09:47

Komentarzy: 0

Kolizja dwóch pojazdów na trasie S7. Jedna os…

Opublikowano: 14.04.2021 19:00

Komentarzy: 2

Podzielono środki z PFRON – u

Opublikowano: 14.04.2021 16:17

Komentarzy: 2

Piłkarze przegrali z pogodą. 25 kolejka IV li…

Opublikowano: 14.04.2021 12:40

Komentarzy: 0

Rozpoczęły się Młodzieżowe Mistrzostwa Świata…

Opublikowano: 14.04.2021 09:48

Komentarzy: 2

Wkrótce powstaną dwa nowe Punkty Szczepień Po…

Opublikowano: 13.04.2021 19:13

Komentarzy: 8

Otwarcie pracowni patronackiej Mercedesa w C…

Opublikowano: 13.04.2021 15:59

Komentarzy: 0

Trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji Nagrody Ma…

Opublikowano: 13.04.2021 13:47

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne