24.06.2019 Ostatnia aktualizacja 12:33, 24.06.2019

Przed podpisaniem umowy czytaj OWU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia bardzo często czytamy pospiesznie i bezrefleksyjnie, co jest ogromnym błędem. Warto zdać sobie sprawę, że to kupując ubezpieczenie na życie, zawieramy z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę, a OWU to nic innego jak warunki tej umowy, która będzie obowiązywała przez wiele lat.
 
Ogólne warunki ubezpieczenia powinny być przedstawione każdemu, kto chce nabyć umowę ubezpieczenia na życie i zazwyczaj są dostępne zarówno na stronach internetowych poszczególnych ubezpieczycieli, jak i na stronach agencji i multiagencji ubezpieczeniowych, oferujących polisy różnych towarzystw ubezpieczeniowych.
 
 
Pułapki w ubezpieczeniach na życie
 
Ponieważ OWU są napisane językiem prawniczym, często studiujemy je pobieżnie, licząc, że wszystko wyjaśni nam agent ubezpieczeniowy. Tymczasem OWU to nic innego jak treść umowy, na której elementy nie mamy praktycznie wpływu! Nie możemy negocjować tych warunków, tylko albo je zaakceptować, albo wybrać innego ubezpieczyciela. Ogólne Warunku Ubezpieczenia określają:
 • zakres i czas trwania umowy ubezpieczeniowej,
 • warunki zmiany sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej (jeśli OWU takową przewidują),
 • sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej,
 • metodę i sposób indeksacji składki, jeśli OWU indeksację przewidują,
 • prawa i obowiązki ubezpieczyciela i ubezpieczonego,
 • sposób ustalania wysokości szkody,
 • przy ubezpieczeniach majątkowych sposób ustalania rozmiaru szkody,
 • zasady wypłaty odszkodowań lub świadczeń,
 • przesłanki i zasady wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron.
 
Do najczęstszych pułapek, do jakich może doprowadzić niezrozumienie lub niedokładna lektura OWU w ubezpieczeniach na życie należą:
 • nieprecyzyjne wskazanie przez ubezpieczonego osób, którym ma być wypłacone świadczenie,
 • długie okresy karencji (czyli niewypłacania świadczeń mimo zaistnienia zdarzenia), np. w przypadku samobójstwa to zazwyczaj 2 lata,
 • wyłączenia skutkujące odmową wypłaty świadczeń (np. prowadzenie pojazdu bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów, śmierć w katastrofie samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych, śmierć lub kalectwo w wypadku, gdy kierowca prowadził pod wpływem alkoholu, a ofiara była trzeźwa),
 • odmowa wypłaty świadczeń w razie śmierci z powodu choroby przewlekłej (np. nadciśnienia), uprawiania sportu wysokiego ryzyka, w wyniku przedawkowania leków, zatrucia alkoholem lub środkami odurzającymi, w wyniku promieniowania radioaktywnego lub podczas popełniania czynu łamiącego prawo,
 • wybór agresywnej strategii inwestowania powodujący zbyt duże ryzyko inwestycyjne,
 • dodatkowe opłaty w polisach inwestycyjnych narzucone przez ubezpieczyciela,
 • niekorzystna dla ubezpieczonego opłata likwidacyjna w razie rezygnacji z polisy inwestycyjnej.
 • brak indeksacji składki powodujący zmniejszenie sumy ubezpieczenia.
 
Lektura tych kilku podstawowych fragmentów, jakie możemy napotkać w umowach ubezpieczenia na życie, powinna najlepiej przemówić do wyobraźni i uczulić na konieczność uważnej lektury Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
 
 
Polisa tylko z pewnego źródła
 
Na rynku jest dostępnych wiele naprawdę solidnych produktów ubezpieczeniowych, przykładem jest choćby polisa na życie z www.ubezpieczeniaonline.pl. Polisy oferowane na stronie możemy zakupić, ale najpierw zestawić za pomocą porównywarki internetowej. Po podaniu przez nas podstawowych danych dotyczących naszej sytuacji życiowej, wieku i uprawianego zawodu otrzymamy na maila co najmniej trzy najkorzystniejsze pod względem cenowym i porównywalne pod względem zakresu oferty, wybrane przez współpracujących z agencją doradców. Umożliwia nam to gruntowne zaznajomienie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia w zaciszu domowym, zanim dojdzie do spotkania z agentem ubezpieczeniowym.
 
Podczas lektury OWU warto zwrócić uwagę na następujące szczegóły:
 • W jakich przypadkach zadziała umowa ubezpieczeniowa;
 • Kto jest objęty ochroną ubezpieczeniową;
 • Jakie obowiązki ma ubezpieczony, a jakie ubezpieczyciel;
 • Jakie są wyłączenia – czyli sytuacje nieobjęte ubezpieczeniem;
 • Jak brzmią definicje poszczególnych zdarzeń objętych ubezpieczeniem;
 • Jakie są okresy karencji;
 • Od kiedy zaczyna obowiązywać umowa ubezpieczeniowa.
 
Narzędziem niezwykle przydatnym podczas wyboru konkretnej umowy jest również kalkulator ubezpieczenia na życie z www.ubezpieczeniaonline.pl. Dzięki niemu łatwiej będzie nam wstępnie oszacować wysokość składki ubezpieczeniowej interesującej nas polisy.
 
Pamiętajmy jednak, że wysokość składki nie powinna przesądzać o wyborze konkretnej oferty. Równie ważne są przejrzyste i zgodne z naszymi oczekiwaniami zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a więc szczegółowe warunku umowy, którą zamierzamy podpisać z ubezpieczycielem.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Ostatnio opublikowane

Budżet Obywatelski: 30 czerwca kończy się cza…

Opublikowano: 24.06.2019 11:21

Komentarzy: 0

Spowodował kolizję, tłumaczył, że jest zmęczo…

Opublikowano: 24.06.2019 11:04

Komentarzy: 0

Piknik Czytelniczy w Szkole Podstawowej nr 9

Opublikowano: 24.06.2019 09:33

Komentarzy: 0

79. Rocznica Rozstrzelania Polskich Patriotó…

Opublikowano: 22.06.2019 13:08

Komentarzy: 0

Skarżysko po ulewie. Zalane ulice, posesje, w…

Opublikowano: 21.06.2019 19:36

Komentarzy: 13

Muzyczne podziękowanie

Opublikowano: 21.06.2019 16:15

Komentarzy: 0

Franciszkański Festyn Rodzinny z koncertem Uw…

Opublikowano: 21.06.2019 13:51

Komentarzy: 0

Trwają prace przy porządkowaniu terenu pod bu…

Opublikowano: 21.06.2019 09:26

Komentarzy: 4

Uroczystości Bożego Ciała w Skarżysku

Opublikowano: 20.06.2019 13:37

Komentarzy: 0

Zwycięstwo Granatu z Neptunem Końskie na zako…

Opublikowano: 19.06.2019 22:02

Komentarzy: 1

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Opinie w GoWork.pl

Ostatnio na forum

 • Brak postów do publikacji.