16.07.2018 Ostatnia aktualizacja 12:10, 16.07.2018

Obowiązki pracownika – ABC

Kodeks pracy nakłada określone obowiązki nie tylko na pracodawcę, ale również na pracownika. Podejmując zatrudnienie, musimy spełnić wymogi początkowe, a w przyszłości rzetelnie wykonywać zadania, jakich się podjęliśmy. Ich zakres wynika z umowy o pracę oraz z kodeksu pracy i innych ustaw.
 
Praca na postawie umowy o pracę wiąże się z koniecznością przestrzegania określonych zasad, takich jak np.:

1. Wypełnianie poleceń przełożonych

Jedną z najważniejszych powinności pracowników jest wypełnianie poleceń przełożonych. Chodzi o takie nakazy, które mieszczą się w zakresie obowiązków. Nie musimy np. odbierać dziecka pracodawcy ze szkoły, jeśli nasza praca polega na prowadzeniu sekretariatu. Zleceniobiorcy i wykonawcy dzieł nie muszą przestrzegać poleceń przełożonych – ich praca polega bowiem na wykonywaniu konkretnych działań albo na osiągnięciu określonego rezultatu.

2. Respektowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim podwładnym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownicy muszą natomiast przestrzegać reguł BHP. Za bałagan na stanowisku pracy, który może stać się przyczyną wypadku, zatrudniający może nałożyć karę porządkową. Rażące naruszenia norm BHP mogą stanowić podstawę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

3. Dochowywanie tajemnicy zawodowej

Pracownik nie może również ujawniać ani sprzedawać konkurencji biznesowej ważnych informacji handlowych. Nie powinien także zdradzać tajemnicy zawodowej. Jeśli to zrobi, musi liczyć się z konsekwencjami. Jedna z najpoważniejszych to utrata prawa do wykonywania zawodu, nie wspominając o odpowiedzialności materialnej. Kwestię tajemnicy zawodowej regulują odrębne przepisy.

4. Przestrzeganie czasu pracy i regulacji wewnątrzzakładowych

Pracownik nie może pojawiać się w pracy, kiedy chce ani opuszczać firmy w dowolnie wybranej chwili, chyba że system czasu pracy na to pozwala. W przeciwnym razie każdy zatrudniony powinien przebywać w miejscu pracy w konkretnym przedziale godzinowym, wykonując swoje obowiązki lub pozostając w gotowości do pracy.
 
5. Kary porządkowe

Za naruszanie obowiązków pracowniczych grożą kary porządkowe przewidziane w art. 108 kodeksu pracy: upomnienie, kara pieniężna lub nagana. Upomnienie możemy otrzymać wówczas, gdy ignorujemy regulacje wewnątrzzakładowe dotyczące np. potwierdzania obecności i usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Kara pieniężna grozi m.in. za spożywanie alkoholu w miejscu pracy lub za samowolne opuszczenie zakładu w godzinach pracy. Za poważniejsze przewinienia grozi nagana albo nawet zwolnienie dyscyplinarne. O ile nagana znika z akt po określonym czasie, o tyle informacja o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia pozostaje w nich na zawsze, kładąc się cieniem na historii zatrudnienia. 
 
Przeglądając oferty pracy, warto zwracać uwagę na formę zatrudnienia. Każda z nich posiada określone cechy, które wpływają nie tylko na nasze prawa, ale również na obowiązki. Najwięcej przywilejów i zobowiązań wynika z trwania w stosunku pracy.  
 

Ostatnio opublikowane

Szpital powiatowy będzie miał lądowisko - umo…

Opublikowano: 16.07.2018 14:10

Komentarzy: 0

Czterech kierowców na „podwójnym gazie” w Suc…

Opublikowano: 16.07.2018 11:41

Komentarzy: 0

II edycja półkolonii letniej w Szkole Podstaw…

Opublikowano: 16.07.2018 10:33

Komentarzy: 0

Poznaliśmy zwycięzców XXI Wakacyjnego Turniej…

Opublikowano: 15.07.2018 19:04

Komentarzy: 0

Gmina Skarżysko Kościelne w obiektywie

Opublikowano: 13.07.2018 12:18

Komentarzy: 0

Przebudują trzy przejścia dla pieszych w pobl…

Opublikowano: 13.07.2018 10:56

Komentarzy: 13

75. rocznica pacyfikacji wsi Michniów przez N…

Opublikowano: 12.07.2018 18:48

Komentarzy: 4

Druzgocące wyniki audytu w państwowej spółce …

Opublikowano: 12.07.2018 13:09

Komentarzy: 9

„Znalezione – nie kradzione” - FAŁSZ!!!

Opublikowano: 12.07.2018 10:28

Komentarzy: 1

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu w re…

Opublikowano: 12.07.2018 09:48

Komentarzy: 12

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Glutamina Odżywki

Ostatnio na forum