22.10.2018 Ostatnia aktualizacja 10:18, 22.10.2018

Rozwiązanie umowy-zlecenia

Umowa-zlecenie to jedna z najczęściej stosowanych form zatrudnienia – możemy przekonać się o tym, przeglądając oferty pracy. Jej zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie jest stosunkowo proste. Wiele kwestii wynika z ustaleń stron, nie zaś ze szczegółowych regulacji prawnych.
                          
Umowa-zlecenie – podstawa prawna
 
Przepisy dotyczące umowy zlecenia znajdują się w kodeksie cywilnym (art. 734-751: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093). Wynika z nich m.in., że zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać lub wykonywać określoną czynność prawną. Bardziej niż rezultaty liczy się działanie. Umowę-zlecenie można podpisać np. z osobą, której praca ma polegać na pilnowaniu porządku podczas imprezy masowej, tzn. z ochroniarzem. Podczas gdy umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, w przypadku zlecenia nie obowiązuje taki rygor. Można zawrzeć porozumienie ustnie, jednak warto spisać ustalenia. Wersja pisemna pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, które mogłyby znaleźć swój finał w sądzie.  
 
Wynagrodzenie zleceniobiorcy

Choć praca na podstawie umowy-zlecenia może być nieodpłatna, domyślnie zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie. Od określonej kwoty zawsze odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Robi się to na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350. Umowa-zlecenie stanowi podstawę do ubezpieczeń społecznych, dlatego najczęściej potrąca się również składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne. Pracodawca musi opłacić dodatkowo składkę na ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Obliczenia wykonuje się na zasadach wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887. Aby w prosty sposób uzyskać wysokość płacy netto, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://porady.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.  
 
Rozwiązanie umowy-zlecenia

Kwestia rozwiązania umowy zlecenia jest mniej złożona niż rozwiązanie umowy o pracę. Prawo odstąpienia od ustaleń przysługuje obu stronom. Zasady, zgodnie z którymi następuje wypowiedzenie umowy-zlecenia znajdują się w art. 746 kodeksu cywilnego. Zlecający ma prawo dokonać wypowiedzenia w dowolnej chwili. Powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki poczynione w celu należytego wykonania zlecenia. Musi również wypłacić wynagrodzenie należne za dotychczas wykonaną pracę. Zleceniobiorcy należy się również odszkodowanie, jeśli powód odstąpienia od umowy nie jest wystarczająco ważny. Również wykonawca zlecenia ma prawo dokonać wypowiedzenia. Może zrobić to, mając ważny powód, taki jak choroba, przeprowadzka itp. W przeciwnym razie spoczywa na nim obowiązek wypłaty zadośćuczynienia. Z kodeksu cywilnego wynika, że strony nie mogą zrezygnować z prawa do wypowiedzenia umowy-zlecenia z ważnych przyczyn. Zawarcie w dokumencie postanowienia, które jest niezgodne z kodeksem cywilnym, powoduje nieważność ustaleń.  
 

Ostatnio opublikowane

Wybory samorządowe 2018: Wyniki wyborów. Za d…

Opublikowano: 22.10.2018 07:42

Komentarzy: 0

Kolejne zdobycze medalowe zawodników SKSW Ska…

Opublikowano: 21.10.2018 23:07

Komentarzy: 0

Zakończyły się rozgrywki ALPN. ZEORK ponownie…

Opublikowano: 21.10.2018 18:20

Komentarzy: 0

Remis Cichej Sławy eSKa Skarżysko na zakończe…

Opublikowano: 21.10.2018 17:53

Komentarzy: 0

Koncert zespołu Łydka Grubasa w Semaforze

Opublikowano: 20.10.2018 21:18

Komentarzy: 0

Podział punktów w Nowinach

Opublikowano: 20.10.2018 17:38

Komentarzy: 0

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” - p…

Opublikowano: 20.10.2018 15:43

Komentarzy: 0

Stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w …

Opublikowano: 20.10.2018 15:27

Komentarzy: 5

Wybory samorządowe 2018: Zobacz gdzie głosowa…

Opublikowano: 20.10.2018 10:30

Komentarzy: 1

Porażka STS-u na inaugurację ligowego sezonu

Opublikowano: 20.10.2018 08:58

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Opinie w GoWork.pl

Ostatnio na forum