24.01.2018 Ostatnia aktualizacja 12:29, 23.01.2018
 • c1
 • c2
 • c3
 • c4
 • c5
 • c6

Rozwiązanie umowy-zlecenia

Umowa-zlecenie to jedna z najczęściej stosowanych form zatrudnienia – możemy przekonać się o tym, przeglądając oferty pracy. Jej zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie jest stosunkowo proste. Wiele kwestii wynika z ustaleń stron, nie zaś ze szczegółowych regulacji prawnych.
                          
Umowa-zlecenie – podstawa prawna
 
Przepisy dotyczące umowy zlecenia znajdują się w kodeksie cywilnym (art. 734-751: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093). Wynika z nich m.in., że zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać lub wykonywać określoną czynność prawną. Bardziej niż rezultaty liczy się działanie. Umowę-zlecenie można podpisać np. z osobą, której praca ma polegać na pilnowaniu porządku podczas imprezy masowej, tzn. z ochroniarzem. Podczas gdy umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, w przypadku zlecenia nie obowiązuje taki rygor. Można zawrzeć porozumienie ustnie, jednak warto spisać ustalenia. Wersja pisemna pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, które mogłyby znaleźć swój finał w sądzie.  
 
Wynagrodzenie zleceniobiorcy

Choć praca na podstawie umowy-zlecenia może być nieodpłatna, domyślnie zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie. Od określonej kwoty zawsze odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Robi się to na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350. Umowa-zlecenie stanowi podstawę do ubezpieczeń społecznych, dlatego najczęściej potrąca się również składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne. Pracodawca musi opłacić dodatkowo składkę na ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Obliczenia wykonuje się na zasadach wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887. Aby w prosty sposób uzyskać wysokość płacy netto, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://porady.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.  
 
Rozwiązanie umowy-zlecenia

Kwestia rozwiązania umowy zlecenia jest mniej złożona niż rozwiązanie umowy o pracę. Prawo odstąpienia od ustaleń przysługuje obu stronom. Zasady, zgodnie z którymi następuje wypowiedzenie umowy-zlecenia znajdują się w art. 746 kodeksu cywilnego. Zlecający ma prawo dokonać wypowiedzenia w dowolnej chwili. Powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki poczynione w celu należytego wykonania zlecenia. Musi również wypłacić wynagrodzenie należne za dotychczas wykonaną pracę. Zleceniobiorcy należy się również odszkodowanie, jeśli powód odstąpienia od umowy nie jest wystarczająco ważny. Również wykonawca zlecenia ma prawo dokonać wypowiedzenia. Może zrobić to, mając ważny powód, taki jak choroba, przeprowadzka itp. W przeciwnym razie spoczywa na nim obowiązek wypłaty zadośćuczynienia. Z kodeksu cywilnego wynika, że strony nie mogą zrezygnować z prawa do wypowiedzenia umowy-zlecenia z ważnych przyczyn. Zawarcie w dokumencie postanowienia, które jest niezgodne z kodeksem cywilnym, powoduje nieważność ustaleń.  
 

 • OUT5
 • bf
 • out2
 • out1
 • out3

Ostatnio opublikowane

Uroczyste przekazanie nowego busa dla ZPE-W

Opublikowano: 23.01.2018 11:46

Komentarzy: 6

Rzecznik Praw Obywatelskich z wizytą w Skarży…

Opublikowano: 22.01.2018 18:59

Komentarzy: 2

Młodzież skarżyskiego Hufca Pracy otrzymała c…

Opublikowano: 22.01.2018 17:40

Komentarzy: 0

Kolizja na drodze krajowej numer 7 w Skarżysk…

Opublikowano: 22.01.2018 17:12

Komentarzy: 0

E - konferencja z udziałem uczniów SP 5 ze Sk…

Opublikowano: 22.01.2018 13:50

Komentarzy: 0

Samorządy województw sfinansują przygotowanie…

Opublikowano: 21.01.2018 20:24

Komentarzy: 2

Porady z zakresu fizjoterapii, dietetyki i tr…

Opublikowano: 21.01.2018 19:09

Komentarzy: 2

HALPN: 5 kolejka spotkań

Opublikowano: 21.01.2018 15:15

Komentarzy: 2

Nadmorska letnia kąpiel w środku zimy

Opublikowano: 21.01.2018 15:03

Komentarzy: 4

Studniówki 2018: Zespół Szkół Samochodowo-Usł…

Opublikowano: 20.01.2018 22:48

Komentarzy: 1

Ostatnio komentowane

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Glutamina Odżywki

Ostatnio na forum