Autor:
Urząd Marszałkowski
Opublikowano: 29 Lip 2021
Oceń:
5 1 1 1 1 1

35 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej trafi na realizację 19 projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 17,2 mln zł na inwestycję wynikającą z planów gospodarki niskoemisyjnej, a  4,2 mln zł unijnego wsparcia pozwoli zrealizować duży projekt rewitalizacyjny o zasięgu ponadregionalnym. Umowy w tym zakresie, opiewające łącznie na 56 mln zł podpisali marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz przedstawiciele  samorządów, które sięgnęły po środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W wydarzeniu uczestniczył także przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

– Podpisujemy dziś  21 umów, w większości są to projekty związane z tzw. zieloną energią, czyli takie, które umożliwią ograniczenie emisji dwutlenku węgla i sprzyjają czystemu powietrzu – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. I jak podkreśla – To jedne z ostatnich zadań i środków, jakimi dysponujemy w tej kończącej się perspektywie.

Unijne wsparcie na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej (m.in. ocieplenie obiektu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji  i klimatyzacji, a także systemów wodno-kanalizacyjnych) otrzymały:

W ramach Osi priorytetowej 3 – Efektywna i Zielona Energia RPOWŚ na lata 2014-2020 – Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zrealizuje projekt pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Koszt całkowity tego zadania to ponad 32 mln zł, a wartość przekazanego dofinansowania to 17,2 mln zł. Celem projektu jest ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez poprawę funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej oraz wsparcie zrównoważonej mobilności. Zakupionych zostanie 10 ekologicznych autobusów, powstanie także niezbędna infrastruktura. Zaplanowano tu m.in. budowę stacji obsługi z warsztatami, wyposażeniem i myjnią, budynku administracyjno-dworcowego, placu postojowego, manewrowego i zajezdni. Zadanie obejmie także budowę dróg dojazdowych do bazy wraz z oświetleniem energooszczędnym oraz chodników, przebudowę skrzyżowań, wykonanie buspasów, wybudowanie obiektu park&ride oraz 2 obiektów bike&ride, zainstalowanie inteligentnego systemu transportowego (zintegrowany bilet miejski/karta miejska), modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowę ścieżki rowerowej w części północnej obwodnicy miasta. Wykonana infrastruktura i zakupione autobusy będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jak informuje wicemarszałek Marek Bogusławski – unijne wsparcie projektu Ostrowca Świętokrzyskiego to bardzo dobra wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców tego miasta. Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego czy modernizacja oświetlenia ulic na energooszczędne to czystsze powietrze, ekologiczne otoczenie – co w rezultacie   przekłada się na komfort i zdrowie mieszkańców – dodaje.

Z kolei w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” gmina Strawczyn zrealizuje projekt, którego celem jest ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie 15-hektarowego obszaru na terenie gminy. Koszt całkowity tego zadania to 7,2 mln zł, a wartość dofinansowania to blisko 4,2 mln zł.

– Dzięki projektom rewitalizacyjnym zmienia się oblicze świętokrzyskich gmin oraz poprawia się jakość życia ich mieszkańców. Strawczyn to kolejna miejscowość naszego regionu, która dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego poprawi swój wizerunek i stworzy miejsca przyjazne do wypoczynku i rekreacji – mówi wicemarszałek Renata Janik.  

Zakres rzeczowy projektu obejmuje poprawę funkcjonalno-przestrzenną ul. Ogrodowej w Strawczynie, stworzenie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie, przebudowę stacji uzdatniania wody, poprawę techniczną budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie w zakresie m.in. OZE oraz adaptację części jego pomieszczeń do funkcji schroniska młodzieżowego i klubu seniora. Inwestycja obejmie także prace poprawiające bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej 748 w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych. Oddziaływanie projektu ma zasięg ponadregionalny, a powstała infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.