Autor:
UMWŚ
Opublikowano: 22 Wrz 2021
Oceń:
3 1 1 1 1 1
Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom, kształcącym się na kierunku lekarskim. Kwota stypendium to 2 tys. zł miesięcznie, wypłacana będzie przez 9 miesięcy. W zamian za taką pomoc stypendysta zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, prowadzonym przez samorząd województwa świętokrzyskiego, na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Nabór potrwa do 15 października br.

Stypendium może otrzymać osoba kształcąca się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia łącznie następujące warunki:
Stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie przyznane będzie na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wnioski należy składać do 15 października 2021 r.
Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów oraz dokumenty do pobrania dostępne są na: bip.sejmik.kielce.pl