16.08.2018 Ostatnia aktualizacja 07:56, 16.08.2018

Do 30.09 Konkurs historyczny „Osada Kamienna u progu niepodległości”

Autor:
PK
Opublikowano: 10 Kwi 2018
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Zaproszenia

Drodzy uczniowie! Uczestnicy!

Często słyszy się opinię, że przeżywamy kryzys patriotyzmu, nie doceniamy znaczenia oraz przeszłości Wielkiej i Małej Ojczyzny, i niewiele mamy do powiedzenia na temat jej historii, zabytków czy wybitnych osobowości, które ją tworzyły.Wierzymy, że z właściwą Wam odwagą i bezkompromisowością podejmiecie propozycję udziału w konkursie, z przekonaniem o wartościach, jakie niesie ze sobą pojęcie Wielkiej i Małej Ojczyzny.

Nauczyciele!

Zapraszamy Was do współpracy i oczekujemy, że zachęcicie i pomożecie przygotować się do niego wszystkim chętnym uczniom. Okazją do tego jest 100. lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

_______________

Regulamin

Konkurs organizowany jest w kategoriach:
- praca pisemna.

Cele:
- rozwijanie zainteresowania przeszłością i różnorodnością dorobku cywilizacyjno-społecznego Skarżyska-Kamiennej,
- popularyzowanie tematyki historycznej dotyczącej Wielkiej i Małej Ojczyzny,
- pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu,
- uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesne Skarżysko i jego problemy,
- wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości społeczno-cywilizacyjnych,
- zbieranie, selekcjonowanie i upowszechnianie materiałów źródłowych,
- podniesienie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.

Uczestnik konkursu powinien:
- wykazać się znajomością faktów i procesów historycznych dotyczących przeszłości terenów wchodzących obecnie w skład miasta Skarżyska-Kamiennej u progu niepodległości (1917/1918),
- ujmować treści historyczne w związkach przyczynowo-skutkowych,
- oceniać fakty i wydarzenia historyczne,
- posługiwać się pojęciami z zakresu chronologii, kultury materialnej i historii politycznej oraz społecznej charakterystycznymi dla dziejów Skarżyska-Kamiennej,
- umieć odczytywać i analizować różne źródła historyczne.

Forma prac konkursowych:
Konkurs na pracę pisemną (referat, esej, opowiadanie) skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek edukacyjno-wychowawczych z terenu miasta Skarżysko-Kamienna. Praca pisemna powinna wykorzystywać przede wszystkim literaturę przedmiotu i mieć oparcie faktograficzne w dziejach osady Kamiennej lub okolicznych miejscowości w latach 1917/1918, które obecnie zlokalizowane są w obrębie granic miasta Skarżysko-Kamienna. Pracę należy składać w formie wydruku komputerowego w formacie Times New Roman, czcionka 12, interlinia 1.5, o objętości maks. 4 stron A4 tekstu zasadniczego, dodatkowe strony powinny zawierać, tytułowa: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły/placówki, tytuł, kontakt telefoniczny lub mailowy, ewentualnie imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna; ostatnia: wykaz źródeł i literatury wykorzystanych w pracy. Prace należy dostarczyć (lub przesłać pocztą z odpowiednim dopiskiem na kopercie) do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 82, do 30 września 2018 roku. Uwaga: każda praca powinna być zakodowana (odpowiedni dopisek musi znaleźć się na kopercie), co pozwoli na w pełni obiektywną i transparentną pracę jury konkursu.

Kategorie, w których będą oceniane prace:
- szkoły podstawowe klasy 7-8, gimnazja klasa 3;
- szkoły ponadgimnazjalne;
- placówki edukacyjno-wychowawcze.

Kryteria oceny:
- zgodność z tematem,
- wartości merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze,
- innowacyjność w ujęciu tematu,
- samodzielność prezentowanych wniosków.

Terminarz:
Wszystkie prace, których autorzy chcą brać udział w postępowaniu konkursowym, muszą wpłynąć do organizatora nie później niż do 30 września 2018 roku.  Do końca października 2018 organizatorzy ogłoszą wyniki konkursu we wszystkich kategoriach i opublikują je na stronach internetowych skarżyskich portali informacyjnych.

Nagrody:
Dla zwycięzców w każdej z kategorii przewidziano nagrody rzeczowe: za 1 miejsce nagroda rzeczowa wartości nie mniejszej niż 100 zł, pozostali laureaci (miejsca 2 - 70 zł, miejsce 3 - 50 zł), wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie w postaci dyplomu; podobnie ich opiekunowie/nauczyciele.

Skład jury:
Prace będzie oceniać komisja składająca się z przedstawicieli organizatorów i 2 osoby spoza organizatorów - przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych lub muzealnych.

Informacje dodatkowe:
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów w zakresie wynikającym z potrzeb prowadzenia postępowania konkursowego i upowszechniania jego wyników (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami).

Uwaga: Każda praca musi zostać złożona z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonej na konkurs pracy wraz ze zgodą na jej wykorzystanie w celach promujących konkurs i jego wyniki.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagrodzenia większej liczby uczestników w ramach posiadanych środków oraz do ewentualnego zwiększenia wartości nagród rzeczowych.


Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Jazda z narkotykami

Opublikowano: 16.08.2018 09:56

Komentarzy: 0

Drugie zwycięstwo Orlicza Suchedniów

Opublikowano: 15.08.2018 22:00

Komentarzy: 0

Remis Granatu z Wierną Małogoszcz

Opublikowano: 15.08.2018 21:08

Komentarzy: 0

SC2018: Turniej PSP Mikstów Bliżyn

Opublikowano: 15.08.2018 19:19

Komentarzy: 0

Pożar samochodu osobowego na ulicy Krakowskie…

Opublikowano: 14.08.2018 11:42

Komentarzy: 1

Oszuści nadal aktywni. Kobieta straciła 10 00…

Opublikowano: 14.08.2018 10:51

Komentarzy: 4

Zwycięstwo Orlicza na inaugurację ligi

Opublikowano: 13.08.2018 17:04

Komentarzy: 0

Pre-umowa na dofinansowanie budowy tunelu pie…

Opublikowano: 13.08.2018 12:40

Komentarzy: 28

Tragiczny wypadek w Suchedniowie. Nie żyje je…

Opublikowano: 13.08.2018 11:56

Komentarzy: 0

Dożynki w Łącznej

Opublikowano: 13.08.2018 11:23

Komentarzy: 0

  • hum1
  • hum2
  • hum3

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Glutamina Odżywki

Ostatnio na forum